De rechter heeft de benoeming van Sturkenboom en Van Gaal opgeschort voor minimaal drie maanden. Dat is het kernpunt in de uitspraak van de rechter inzake het kort geding. Het vonnis, bestaande uit 15 pagina’s, meldt dat de aanstelling van het interim bestuur rechtsgeldig is.

De aanstellingen van Martin Sturkenboom en Louis van Gaal zijn opgeschort voor minimaal drie maanden. Binnen 14 dagen zal er een nieuwe vergadering van de AVA uitgeschreven worden. Is dit niet het geval, dan wordt de aanstelling voor vijf maanden opgeschort.

Volgens de rechtbank is de aanstelling van het interimbestuur niet een strategiewijziging. Het zijn twee werknemers die niet zomaar weggestuurd kunnen worden, vindt de rechter. Hij gaf aan dat de bal bij de aandeelhouders ligt, een uitspraak van de AVA dient te worden genomen in een buitengewone vergadering die nog uitgeschreven moet worden. De aanstelling kan worden tegengehouden wanneer zij het vertrouwen in de Raad van Commissarissen opzeggen. De uitspraak lijkt voorlopig op een overwinning voor kamp Cruijff.