Uri Coronel is een aardige kerel. Welke Ajax-pet hij ’s morgens ook opzet. Hij heeft er vier: erelid Ajax, voorzitter van het verenigingsbestuur Ajax, lid van de klankbordgroep verenigingszaken Ajax en president-commissaris van de NV Ajax. En dan is hij ook nog naamdrager van het rapport Coronel: Ajax, de weg naar winst.

Toch is deze pettenparade een absurditeit voor een beursgenoteerd bedrijf: één man met zoveel petten, die zichzelf continu aanspoort en vervolgens controleert. Ongekend en onvoorstelbaar. Het erelid Coronel vraagt aan verenigingsvoorzitter Coronel het woord tijdens de ledenraad over een voorstel van Coronel als lid van de klankbordgroep verenigingszaken met betrekking tot het rapport Coronel, wat uitgevoerd moet worden door de Ajax-directie, die wordt gecontroleerd door president-commissaris Coronel, die met deze ondoorzichtige verstrengelde structuur en personele invulling heeft ingestemd.

Bent u er nog? Deze Kafkaiaanse toestand bij Ajax heeft niets te maken met het transparant leiden van een beursgenoteerd bedrijf. Evenmin met het leiden via korte lijnen van het grootste voetbalbedrijf van Nederland. Exact drie jaar geleden in februari 2008 zag het rapport Coronel het levenslicht en was iedereen enthousiast. Helemaal toen de naamgever twee maanden later de touwtjes bij Ajax in handen nam om zijn rapport ten uitvoer te brengen.

Drie jaar later is de conclusie dat Uri Coronel heeft gefaald en heeft toegestaan dat werknemers van Ajax zijn rapport met voeten hebben getreden. Hijzelf op tal van punten evenzeer. Gaat Johan Cruijff de door Coronel aangeboden commissariszetel in de NV Ajax bezetten dan moet hij volgens de beursregels zijn mond houden en in zijn eentje het onderspit delven tegen vijf ‘collega’commissarissen; hij wordt tevens onderdeel en verantwoordelijk voor het wanbeleid van de afgelopen jaren. Cruijff doet er verstandig aan om het bij twee petten te houden: erelid van Ajax en lid van de klankbordgroep technische zaken. Laat anderen de organisatiestructuur en bezetting daarvan eerst schoonvegen, zodat het rapport Coronel daarna alsnog kan worden uitgevoerd bij het beursgenoteerde Ajax.

Bron: Valentijn Driessen, Telegraaf