De AFCA Supportersclub heeft woensdagavond het verslag van het gesprek met de Ajax-directie en Dennis Bergkamp naar buiten gebracht. Dit gesprek is gevoerd naar aanleiding van de problemen in het Technisch Hart en de naderende arbitragezaak tussen Ajax en Hoofd Opleiding Wim Jonk. Tijdens het gesprek heeft Dennis Bergkamp aangegeven zich verantwoordelijk te voelen voor het bewaken van de Ajax clubcultuur. De voormalige spits van onder anderen Ajax en Arsenal geeft aan dat juist de clubcultuur hem zorgen baart. “Hij herkent de Ajax clubcultuur steeds minder bij de trainers en de andere werknemers die de afgelopen jaren zijn binnengekomen bij de opleiding. Het zit Bergkamp dwars dat vaak in de pers en media verschijnt dat het plan Cruijff alleen maar door die mensen binnen de jeugdopleiding kan worden uitgevoerd, terwijl juist hij maar ook meerdere anderen prima weten hoe het plan Cruijff uitgevoerd moet worden. Hij is er vanaf het eerste moment bij betrokken en hij zal zich ook altijd hard blijven maken voor de visie en de uitgangspunten die erbij horen”, schrijft de supportersclub in het verslag.

Het Technisch Hart functioneert op dit moment goed, zo gaven Overmars en Bergkamp aan. Verder valt over het functioneren te lezen dat er eigenlijk al vanaf het begin discussie was over de taken en de bevoegdheden. “Dennis Bergkamp geeft aan dat voetbal altijd leidend is geweest voor alle besluiten die het Technisch Hart nam, zoals ook de bedoeling is volgens de weg die is ingeslagen. Wat wel vanaf het begin af aan speelde is de discussie geweest over taken en bevoegdheden. Hierbij geeft Bergkamp aan dat het strak definiëren van ieder zijn bevoegdheden, zal leiden tot het afbakenen van ieders gebied wat ten koste zal gaan van een intensieve samenwerking tussen betaald voetbal en de jeugdopleiding. Juist Bergkamp is neergezet als verbindingsman daarin. Marc Overmars geeft daarbij nadrukkelijk aan, dat het nooit de intentie is geweest breedteaankopen te doen, maar gerichte aankopen, totdat er vanuit de jeugd betere spelers doorstroomden. Dat aankopen daarbij echter worden beoordeeld als breedteaankopen, wordt veroorzaakt door de stormachtige ontwikkeling van een aantal doorgestroomde talenten. Overmars geeft aan dat het vertrouwen binnen het Technisch Hart onderling is afgenomen en dat zit hem persoonlijk en emotioneel heel hoog.”

Tot slot geeft de AFCA Supportersclub aan te hopen op een oplossing en af te zien van de arbitragezaak met Jonk. Het Technisch Hart laat weten dat een goed functionerend Technisch Hart de beste oplossing daarvoor is. “Supporters willen Ajax niet weer voor de rechter zien, dit is in de laatste jaren te vaak gebeurd. De leden van het Technisch Hart geven aan dat de oplossing van de huidige situatie alleen zit in een goed functionerend Technisch Hart. Daarin geloven de aanwezige leden sterk. Wim Jonk zal daarbij weer aan tafel moeten schuiven, taken en bevoegdheden zullen op papier moeten staan, zonder een strikte afbakening daarvan. En zonder mensen die niet binnen de Ajax clubcultuur passen, zij zouden Ajax moeten verlaten. Ze zijn nu nauw betrokken bij de Ajax jeugdopleiding en geven ze aan het plan Cruijff uit te voeren maar ze zijn een blokkade geweest voor een goed functionerend en samenwerkend Technisch Hart”, aldus de AFCA Supportersclub.