Johan Cruijff krijgt morgen hoog bezoek in Barcelona. De Raad van Commissarisssen wil met het Cruijff terugblikken op de manier waarop ze de eerste drie weken als nieuwe raad van commissarissen hebben gefunctioneerd. Ze willen ook de toekomstige samenwerking bespreken.

De commissarissen van Ajax worden in Spanje vergezeld door Rob Been, Hennie Henrichs, Cees van Oevelen, Mark Geestman en Keje Molenaar, die namens de ledenraad nauw betrokken waren bij de aanstelling van Cruijff als commissaris. Ze hebben zich binnen Ajax hard gemaakt voor de komst van het club icoon.