Ajax heeft het verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) om een buitengewone vergadering in te lassen afgeslagen. De vereniging pleit voor een ingelaste vergadering om meer duidelijkheid te krijgen rondom de onrust bij de Amsterdamse club. Ajax geeft in een reactie aan begrip te hebben voor de zorgen die de VEB kenbaar heeft gemaakt, maar is ervan overtuigd dat iedereen op tijd en juist is geïnformeerd door de club. ‘Dit is gebeurd door middel van een persbericht en een uitgebreide persconferentie,’  zo is te lezen in de verklaring op de website van Ajax. De club ziet bij de huidige stand van zaken geen aanleiding om extra informatie te verschaffen aan de VEB. Wanneer er wel ontwikkelingen volgen die aanleiding geven tot een vergadering, zal Ajax de aandeelhouders alsnog bijeen roepen.

Foto: afdb – Oscar