Dinsdag zijn de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars bekendgemaakt. Dit meldt Ajax via de officiële kanalen. Overmars stapte februari op bij Ajax, nadat er meerdere meldingen binnenkwamen omtrent zijn gedrag op de werkvloer. Hierna schakelde Ajax een onafhankelijk bureau in om de cultuur binnen de club te onderzoeken.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat deze cultuur zeker niet in orde is. Binnen Ajax zijn een aantal vrouwen geconfronteerd met ongewenst gedrag. Het gaat hier om meerdere situaties. Zo gaat het om foute opmerkingen en grappen, maar ook om ongewenste aanrakingen en ander opdringerig gedrag. Geen enkele vrouw heeft hier echter een klacht over ingediend. Dit komt mede doordat zij het moeilijk vinden om ongewenst gedrag aan te geven, omdat ze bang zijn voor eventuele repercussies.

In de verklaring laat Ajax weten dat er een interne cultuurverandering gaat plaatsvinden, zodat deze situaties zich niet meer kunnen voordoen binnen de club. De Ajax-directie gaat een plan van aanpak opstellen dat zich richt op meerdere pijlers. Het gaat hier vooral om ‘de aanpak van ongewenst gedrag structureel inzetten en richten op preventie’, ‘goede opvang en behandeling van meldingen door vertrouwenspersonen’, ‘het adequaat behandelen van formele klachten’, ‘leidinggevenden moeten het onderwerp zich eigen maken’ en ‘de verantwoordelijk nemen door het bestuur’.

Hopelijk kunnen al deze veranderingen binnen de club snel worden doorgezet. Het creëren van een veilige werksfeer moet immers een prioriteit zijn voor elk bedrijf en organisatie.