Amsterdam ArenA
Amsterdam ArenA

De Gemeente Amsterdam gaat mogelijk grote gebouwen als Stadion Amsterdam ArenA, de RAI en de Beurs van Berlage verkopen.

Het onderzoek bestaat uit het inventariseren van de voorwaarden, de risico’s, de eventule maatschappelijke betekenis van het afstoten en de marktwaarde van de deelnemingen. Het college verwacht dat het afstoten in 2016 kan beginnen.

Dit is vrijdag besproken door het college van burgemeesters en wethouders, meldt Het Parool. Bij zeventien bedrijven wordt onderzocht of het gebouw nog genoeg het publiek belang dient en wat de gevolgen zouden zijn als ze worden afgestoten. Het college onderzoekt of keuzes uit het verleden nog passen bij deze tijd en welke bedrijven nog in handen van de gemeente moeten blijven.

De deelnemingen – NV’s of BV’s waar de gemeente gedeeltelijk of geheel eigenaar van is – waarvan wordt onderzocht of ze blijven zijn: afvalverwerker AEB Amsterdam, energienetwerk Alliander, Scheepsexploitatie Maatschappij Bravo, de Beurs van Berlage, Exploitatiemaatschappij Carré, parkeerhandhaver Cition, Clipper Stad Amsterdam, het Havengebouw, Hollandais (de beheerder van de Kleine Komedie en Bellevue), Glasvezelnet, Life Sciences Fund Amsterdam, ODE Energie, de RAI, Stadion Amsterdam ArenA, verzekeraar VGA en de NV Zeedijk.

Amsterdam ArenA

In 1996 werd de ArenA door Koningin Beatrix geopend. Over de kosten van het stadion doen verschillende verhalen de ronde, zoals altijd omdat het van het gezichtspunt afhangt welke kosten wel of niet meegenomen moeten worden. De kale bouwkosten van de Amsterdam ArenA bedroegen € 127 miljoen.

Omdat Ajax zelf destijds ‘geen cent te makken’ had op het moment van de bouw, werd het door andere partijen gefinancierd. De Amsterdam Arena NV werd opgericht, die een aandelenkapitaal van 70 miljoen euro uitgaf. Dit kapitaal is ingebracht door:
– € 9,1 mln door de club Ajax
– € 31,8 mln door de gemeente Amsterdam
– € 29,5 mln door private partijen
Samen € 70,4

De rest werd ingebracht door
– € 20,4 miljoen ingebracht door ‘founders’
– € 4,5 miljoen als bijdrage van het ministerie van WVC. (sport)
– € 31,8 miljoen als hypothecaire lening. Rentekosten komen ten laste van de exploitatie stadion
Daarmee komt het totale vermogen op  € 127 miljoen.

Het bedrag dat Ajax inbracht is betaald door de gemeente Amsterdam, dat daarmee de erfpacht afkocht van de club op de grond rond stadion de Meer. Amsterdam was eigenaar van deze grond, maar Ajax had een langjarige erfpachtovereenkomst. Nu Ajax wilde verhuizen, en de huur van de grond opzegde, kreeg het daarvoor een opzegpremie van € 9.1 miljoen.

Een achttal founders brachten samen 20 miljoen in: Philips, Grolsch, een consortium van twee bouwbedrijven, Coca Cola, de Staatsloterij, ABN Amro, KPN en de RAI. In ruil hiervoor kregen zij bepaalde reclamerechten en gebruiksrechten op ruimtes. Overigens zijn de laatste 4 bedrijven ook weer in meer of mindere mate staatsbedrijven: De Amsterdam RAI is voor 57 % in handen van de gemeente, KPN had net daarvoor 30% van haar aandelen op de beurs gebracht, maar was nog voor 70% een Staatsbedrijf. Ajax nieuws Ajax1.nl