Hans van der Zee ziet de arbitragezaak die Ajax tegen hem heeft aangespannen vol vertrouwen tegemoet. De Amsterdammer wordt volgens zijn raadsman mr. Harro Knijff ten onrechte verantwoordelijk gehouden voor de elf nieuwe spelers die onder Martin Jol werden aangetrokken. 

“Ajax heeft stelselmatig in strijd met het rapport Coronel gehandeld en daar nu een zondebok voor gevonden in de persoon van Hans van der Zee”, zegt de advocaat van de op non-actief gestelde hoofdscout. “En dat kunnen we feilloos aantonen. Barbertje moest hangen.”

Het op een zijspoor zetten van Van der Zee kwam volgens Knijff nadrukkelijk ter sprake tijdens de ledenraadsvergadering van afgelopen maandag. “Verschillende aanwezigen hebben mij meegedeeld dat algemeen directeur Rik van den Boog aangaf dat Hans op staande voet is ontslagen. Daarnaast zou hij per 1 juli slechts een fractionele salarisverhoging hebben ontvangen en zouden er ’dermate ernstige zaken’ aan het ’ontslag’ ten grondslag liggen, dat Van den Boog die liever niet met de ledenraad van Ajax wilde delen.”

Bron: Telegraaf    Foto: afdb – Oscar