Tijdens de ledenraad van Ajax van afgelopen maandag kwam het onderwerp dat hoofdscout Hans van der Zee op non-actief is gesteld uitgebreid ter sprake. Het zette kwaad bloed bij zijn advocaat mr. Harro Knijff. “Ik kan die punten één voor één onderuit halen. Het is volstrekt onjuist dat Hans is ontslagen. Hij is – en dat zal ik voor de arbitragecommissie bewijzen – nog steeds in dienst van Ajax.

“Zijn salaris is per 1 juli met veertig procent verhoogd. Hij kwam een contract voor onbepaalde tijd overeen en werd gepromoveerd tot Hoofd Scouting Betaald Voetbal”, vervolgt Knijff. “Jol was op dat moment al een jaar in dienst en zo ontevreden kan men dus niet zijn geweest. En over de ’ernstige zaken’: die zijn mij niet bekend. En de arbitragecommissie ook niet, omdat ze niet in het arbitrageverzoek zijn opgenomen. Als er sprake van was, hadden ze daar in moeten staan.”

Bron: Telegraaf    Foto: afdb – Oscar