De meestbesproken man tijdens de ontslagzaak van Ajax tegen hoofdscout Hans van der Zee schitterde door afwezigheid. Algemeen directeur Rik van den Boog moest afzeggen bij de arbitragecommissie om persoonlijke en zwaarwegende motieven.

Dat liet clubadvocaat Ferdinand Grapperhaus woensdagavond laat na een kort, telefonisch onderhoud met Van den Boog weten tijdens de derde schorsing van de KNVB-zitting in Zeist. 

Aangegrepen
,,Het heeft hem zeer aangegrepen hoe deze zaak is ontaard”, betoogde Grapperhaus. ,,Hij en zijn gezin zijn de afgelopen dagen buitengewoon grof en onheus bejegend op tal van podia in de sociale media. Daarom leek het hem beter deze openbare behandeling van de zaak even aan zich voorbij te laten gaan. Hij was emotioneel niet in staat om hierbij aanwezig te zijn.”

Van den Boog liet dinsdag nog weten dat hij de arbitragezaak zou bijwonen. Een dag later kwam hij daar evenwel op terug. Hij voerde in eerste instantie als reden op dat hij niet de indruk wilde wekken dat het om een persoonlijke zaak ging tussen hem en Van der Zee.

Sleutelfiguur
Voorzitter Olaf van Eijndhoven van de arbitragecommissie betreurde het ten zeerste dat Van den Boog ontbrak. ,,Hij is een sleutelfiguur in deze kwestie. Door zijn afwezigheid zijn we nogal gehandicapt. Hij had hier kunnen en moeten zijn”, oordeelde Van Eijndhoven in eerste termijn. Later informeerde hij bij raadsman Grapperhaus voor de zekerheid nog even of Van den Boog inderdaad door persoonlijke redenen was weggebleven uit Zeist.

Denigrerend
,,Is hij nu geestelijk niet in staat om Ajax te vertegenwoordigen? Of moeten we de volgende zitting in deze zaak in een bunker in Amsterdam houden wegens mogelijke geweldpleging?” Grapperhaus reageerde boos op deze uitlatingen van de voorzitter. ,,Ik vind dat heel denigrerend naar Van den Boog toe. Misschien dat hij in besloten kring bij de arbitragecommissie nog wel zijn visie kan en wil geven.”

Boeten
Raadsman Harro Knijff van Van der Zee betoogde dat zijn cliënt moet boeten voor het wanbeleid bij Ajax. ,,Van der Zee dient als bliksemafleider om de directie, met algemeen directeur Rik van den Boog als boegbeeld, uit de wind te houden”, betoogde Knijff. ,,Daar heeft het alle schijn van. Van der Zee krijgt de schuld van de minder gelukkige aankopen die onder het bewind van trainer Martin Jol zijn gedaan.”

Gefaald
Volgens Ajax heeft Van der Zee gefaald in het samenstellen van een evenwichtig en harmonieus scoutingteam. Hij zou bovendien slecht communiceren, vooral met personen op een lager niveau in de organisatie, en leugenachtig te werk gaan. ,,Niemand in de directie van Ajax wil nog met hem samenwerken”, voerde Grapperhaus aan.

Hetze
Volgens de advocaat van Ajax is in de media de laatste weken een hetze gevoerd tegen directeur Rik van den Boog. Hij stelde het kamp-Van der Zee daarvoor verantwoordelijk. ,,Mede daardoor is de positie van Van der Zee bij Ajax onhoudbaar geworden, niets meer of minder.”

Bron: AD