De kogel is door de kerk! Tijdens de ledenvergadering die deze avond plaatsvond hebben de bestuursleden besloten om hun positie ter beschikking te stellen. Dit komt er op neer dat ze hebben besloten op te stappen. Met het opstappen van het bestuur zijn ook de posities binnen de Raad van Commissarissen (RvC) vrijgekomen.

Om even duidelijkheid te scheppen: het bestuur bestaat uit 3 leden, namelijk Uri Coronel (voorzitter), Joop Krant en Cor van Eijden. Zij maken ook deel uit van de RvC die wordt gecompleteerd door Frans Eijken en Jan Haars. Rik van den Boog maakt geen onderdeel uit van het bestuur en blijf dan ook aan als algemeen directeur. Of zijn positie echter houdbaar is na de beslissinge van de bestuursleden kan men zich afvragen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook Van den Boog binnenkort zijn afscheid aankondigt.

De ledenraad kwam vanavond in de Amsterdam ArenA bijeen om te praten over de gang van zaken omtrent het rapport van de technische klankbordgroep onder leiding van Johan Cruijff. In dit rapport doet Cruijff verschillende aanbevelingen omtrent het personeel en de opleiding en nog enkele andere zaken. Vorige week donderdag had Cruijff overleg met de directie van de Amsterdamse club om over het rapport in conclaaf te gaan. Tijdens dit overleg bleek bij de beleidsbepalers van Ajax echter weinig affiniteit met sommige delen van het plan van Cruijff. De directie vond dat Cruijff carte blanche wilde hebben om zelf de macht te kunnen grijpen binnen de club. Als eindverantwoordelijke voor het beleid van Ajax wilde de directie dan ook niet voldoen aan alle aanbevelingen van ‘de Verlosser’. De RvC steunde de directie bij deze beslissing.

Op de ledenvergadering van vanavond werden de leden ingelicht over de gang van zaken binnen de club in de ‘kwestie Cruijff’. Op deze vergadering besloten de bestuursleden echter, toch enigzins verrassend, hun afscheid aan te kondigen. De bestuursleden van Ajax, te weten Uri Coronel, Cor van Eijden en Joop Krant, vinden dat “het proces, en met name de daardoor ontstane en voortdurende onrust rondom de club, buitengewoon schadelijk is voor Ajax”. Met het ter beschikking stellen van hun functie willen zij hun verantwoordelijkheid nemen door Ajax de ruimte te bieden om uit deze dreigende impasse te geraken. Met deze beslissing worden ook de vijf posities in de RvC ter beschikking gesteld.

Wat heeft dit nu voor concrete gevolgen? De statuten van de vereniging Ajax schrijven voor dat de ledenraad nu op zoek moet gaan naar nieuwe bestuursleden en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gerechtigd is tot de benoeming van de nieuwe commissarissen. Tot de formele benoeming zullen de huidige bestuurders en commissarissen in functie om zo deze periode te overbruggen.