De leden van Ajax hebben op donderdag 17 december de mogelijkheid om tijdens een vergadering de bestuursraad van Ajax weg te stemmen. Wanneer dat gebeurt wordt de bestuursraad gedwongen om op te stappen en kunnen de bestuursposities opnieuw worden ingevuld, net zoals in 2010 gebeurde.

Op de aandeelhoudersvergadering liet voorzitter Hennie Henrichs weten dat alles is geprobeerd om de problemen binnen het Technisch Hart op te lossen. Keje Molenaar bood, nadat dinsdag het bericht over het ontslag van Wim Jonk naar buiten kwam, aan om te bemiddelen tussen de twee partijen. Voorzitter Hennie Henrichs gaf op de vergadering echter aan dat Molenaar die poging niet hoeft te wagen. Henrichs heeft ‘geen behoefte om een motie in stemming te brengen tegen RvC om Jonk binnenboord te houden.’ Daarmee schaart de bestuursraad zich achter de Raad van commissarissen.

Veelzeggend is het dan ook dat de komst van Molenaar naar de aandeelhoudersvergadering van Ajax door de directie is geblokkeerd. De directie had geen toestemming nodig om zijn komst te blokkeren omdat hij geen aandeelhouder is. Advocaat Molenaar is fervent Cruijff-aanhanger en speelde in 2010 in aanloop naar de Fluwelen Revolutie een prominente rol. Volgens Molenaar is dan ook de verkeerde persoon gesneuveld in de huidige problemen. Gisteren wierp hij zich nog op als bemiddelaar in het conflict tussen Wim Jonk en Ajax.

https://twitter.com/MikeVerweij/status/665182024836243456