Vanavond wordt op de ledenvergadering van Ajax beslist of de breuk met Cruijff definitief is. Ook zal tijdens de Algemene Ledenvergadering blijken of de bestuursraad en de herkiesbare voorzitter Hennie Henrichs nog het vertrouwen krijgen. Wim Jonk is door meerdere (ere)leden verzocht om zijn verhaal te doen. Jonk bewijst in zijn brief, die in de handen van De Telegraaf is gekomen, dat zowel de Bestuursraad als de Raad van Commissarissen in het verleden hebben aangegeven dat het Plan Cruijff niet op de juiste manier werd uitgevoerd.

Als medeschrijver van het Plan Cruijff schrijft Jonk dat het plan in grote lijnen uit vijf pijlers bestond:

– Ajax is een opleidingsclub en werkt vanuit de filosofie van het individueel opleiden.
– Ajax doet slechts gerichte aankopen die een directe versterking zijn voor Ajax 1
– Ajax speelt aanvallend en attractief voetbal
– Ajax werkt samen, zowel nationaal als internationaal
– Ajax neemt de belangrijkste voetbalbesluiten in het Technisch Hart

In de brief aan de (ere)leden schrijft Jonk het volgende: “Mijn conclusie, terugkijkend op de afgelopen vijf jaar, is dat alleen de eerste pijler is uitgevoerd. De jeugdopleiding is hervormd en beter geworden met een nieuwe filosofie (…). Het aankoopbeleid is niet verbeterd en te weinig gericht geweest op directe versterkingen. Het publiek wil aantrekkelijk voetbal zien met meer en betere kansen en meer vermaak. De samenwerkingsverbanden, uitgezonderd amateurclubs, zijn verwaarloosd en gestopt. En het TH functioneert niet zoals het bedoeld is. De organisatie is niet goed neergezet en bewaakt en de samenstelling is scheef getrokken richting het eerste elftal. Het TH is verkeerd geïnterpreteerd en gebruikt als een los orgaan waarin iedereen over alles gaat. Als je het zo op deze maner organiseert is het gedoemd te mislukken. Daarnaast is het TH-idee gecombineerd met een technisch directeursmodel, door een directeur voetbalzaken boven het TH en nu een directeur externe relaties boven het TH. Dit kan niet naast elkaar bestaan en functioneert dus ook niet.”

Rapport Ling

Ook het Rapport Ling wordt besproken. Volgens Jonk is er op 11 september een gesprek geweest tussen Johan Cruijff, Tsheu La Ling en de beoogde nieuwe RvC-voorzitter. In dit gesprek is afgesproken dat de aanbevelingen van Ling zouden worden opgevolgd en ingevoerd. Na twee maanden bleek er met dit plan niets te zijn gebeurd. Was hier wel iets mee gedaan, dan was Jonk waarschijnlijk weer aangesloten bij de vergaderingen van het TH, zo geeft hij zelf aan. “De oplossing van de directie en de RvC voor het TH, bekrachtigt via de AvA, is in tegenstelling tot wat is gesuggereerd niet de oplossing van Ling. ‘Optie B’ van Ling is een totaal andere oplossing, met een nieuw en eenvoudiger TH. Hetzelfde geldt voor de tussenoplossing die ik met Ruben Jongkind heb gemaakt en opgestuurd. ‘Optie B’ en de tussenoplossing van Jongkind en mij passen wel in het Plan Cruijff in tegenstelling tot de oplossing van de memo’s van de directie en de AvA. Hiermee zou ik ook weer zijn aangeschoven bij het TH overleg.”

Toekomst Ajax en het Nederlands voetbal

Tot slot vertelt de voormalig hoofd jeugdopleidingen dat hij zich samen met Cruijff zorgen maakt over de toekomst van Ajax en die van het Nederlands voetbal. “Ik en Johan maken ons grote zorgen om de toekomst van Ajax en het Nederlands voetbal. België Duitsland, Spanje, Engeland en vele andere landen halen ons in, niet alleen door prestaties maar ook als het gaat om hoe wij voetballen en opleiden. Het Plan Cruijff was een antwoord op een lange periode van tegenvallende prestaties en het wegzakken van het Nederlands clubvoetbal. Na mijn ontslag en het niet opvolgen van de aanbevelingen van Ling stopte Johan als adviseur en verzocht hij zijn naam niet langer te misbruiken voor het verkopen van het beleid waarin hij zich niet meer kan vinden. Echter daarna blijft Ajax nog steeds volharden in het standpunt dat Plan Cruijff gewoon gevolg blijft worden.”

“Ondertussen zien wij een Ajax-cultuur waarin politiek lijkt te winnen van topsport en waar conservatisme, nostalgie en zelfgenoegzaamheid leidend lijken en bestuurlijke spelletjes zichtbaar worden”, vervolgt Jonk. “Er zijn prominenten die dit ‘de clubcultuur’ noemen. Maar wat mij betreft zou de cultuur van Ajax een mix moeten zijn van het prachtige verleden met dat wat nodig is voor een mooie toekomst. Ajax moet vooruitstrevend, avontuurlijk en gedurfd zijn. Bewust van het verleden, maar ook open staan voor innovatie en verbetering. Werkend vanuit een topsportorganisatie, waarin de inhoud centraal staat. Anders zullen wij, vrees ik, steeds verder afwijken van onze ambitie: aansluiten bij de Europese top.”

Motie van wantrouwen

Vanavond zullen tijdens de Algemene ledenvergadering een spervuur aan vragen worden gesteld aan de Bestuursraad. Mochten Henrichs en de andere bestuursleden de motie van wantrouwen, die mogelijk wordt ingediend, overleven, dan lijkt er een einde te komen aan het Ajax-tijdperk van Cruijff. De legendarische nummer veertien gaf te kennen bereid te zijn verantwoordelijkheid te nemen als de Bestuursraad opstapt.