Rob Cohen, voormalig zaakwaarnemer van Frank en Ronald de Boer, overweegt een megaclaim in te dienen tegen AFC Ajax. In 1998 konden alle spelers van Ajax transfervrij vertrekken. Het gebeurde destijds niet, maar volgens Cohen kan het achteraf nog een staartje krijgen. Er zou in ieder geval één speler zijn die ook een claim overweegt, maar waarschijnlijk zijn er volgens de belangenbehartiger ook andere spelers uit die tijd die geld willen eisen van Ajax.

“Meerdere juristen hebben mij verteld dat zo’n claim zeker kans van slagen heeft”, zegt Cohen tegen Quote. Het zou gaan om een percentage van de opbrengst van de beursgang uit 1998 van 100 miljoen gulden, plus rente. “Hoeveel precies moet een advocaat vaststellen”, zegt Cohen. “Misschien wel meer dan dat is ontvangen met de beursgang.”

“Er is sowieso één speler die mij naar aanleiding van jullie artikel (Quote, red) zijn verhaal heeft ge-smst dat hij mee zal doen aan zo’n claim en ik verwacht dat er meer spelers zullen zijn die dat wel willen”, zegt Cohen. Frank en Ronald de Boer dienen sowieso geen claim in tegen Ajax. Frank de Boer is al jaren trainer bij Ajax, Marc Overmars en Edwin van der Sar, werken inmiddels ook al een tijdje voor de club uit Amsterdam.

Rob Cohen twijfelt er aan dat Ajax geen informatieplicht zou hebben. “Het bestuur had dit moeten melden aan de spelers. Die hadden dan om loonsverhoging kunnen vragen, of om een percentage van de opbrengst van de beursgang. En als dan iets van tien spelers hadden gezegd dan weg te gaan, was die hele beursgang waarschijnlijk niet doorgegaan.”

Volgens Cohen overwegen meerdere Ajax-spelers uit die tijd stappen te ondernemen tegen Ajax omdat de club ze misleid zou hebben tijdens de beursgang. “Er ging een blaadje rond in de kleedkamer met het verzoek of iedereen dat kon tekenen, voor een fan of een sponsor. Maar het bleek dat ze daarmee tekenden voor de beursgang.”

“In 2009 is daarover gesproken op een seminar van juristen, waar ook mensen van Ajax aanwezig waren” vervolgt Cohen. “Ik heb later aan spelers gevraagd of ze dat wisten, maar die hadden geen idee. Ajax beweert nu dat zij het document niet kunnen vinden op de plaats waar het zou moeten liggen. Ik heb gevraagd om een volmacht om dit document van de betrokken bank, ABN AMRO, of de notaris te mogen ontvangen, maar daaraan wil Ajax niet aan meewerken.” Ajax nieuws Ajax1.nl