Ajax bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat het gesprekken is gestart over het scheiden van de wegen met hoofd jeugdopleiding Wim Jonk. Algemeen directeur Dolf Collee voelt zich geroepen om namens de directie van Ajax te reageren op alle speculaties en publicaties. “Vanwege de ontstane problemen in het technisch hart hebben we begin september met elkaar duidelijke afspraken gemaakt over constructief samenwerken. Daar heeft Wim Jonk zich uiteindelijk toch weer van afgekeerd”, laat Collee op de website van Ajax weten.

Collee vervolgt: “Feitelijk hebben we het over een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Maar wij zijn wel van mening dat de mensen recht hebben op de juiste informatie. De oorspronkelijke vijf uitgangspunten van het plan waar Ajax sinds enkele jaren mee werkt, staan niet ter discussie. Niet bij de vereniging, niet bij onze Raad van Commissarissen, niet bij ons als directie en niet bij het technisch hart. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. In het technisch hart moeten de besluiten op voetbaltechnisch gebied worden genomen. Met dat doel is het technisch hart destijds in het leven geroepen. Het huidige hoofd van de jeugdopleiding heeft daar een belangrijke rol te vertolken.  Maar hij weigert al geruime tijd om deel te nemen aan het overleg en daarin mee te werken aan gezamenlijke besluitvorming. Ondanks herhaalde aandrang. Hij wil als leidinggevende ook niet rapporteren en verantwoording afleggen aan de directie.”

Volgens Collee zijn er in de afgelopen anderhalf jaar veel en uiteenlopende pogingen ondernomen om die situatie op te lossen. “Om de verschillen van inzicht te bespreken én om Wim Jonk weer aan tafel te krijgen. Uiteindelijk hebben wij als directie geconcludeerd dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan tussen Jonk enerzijds en de overige leden van het technisch hart en de voltallige directie anderzijds. Vandaar dat wij bovengenoemde gesprekken zijn gestart en dan praat je dus over een arbeidsconflict”, aldus Collee.