‘Dolf Collee nieuwe directeur Ajax,’ zo kopte de Telegraaf gisteren. Geen nieuws om van je stoel te vallen, aangezien Collee een prominent lid is van het Old Boys Netwerk bij Ajax dat elkaar graag erebaantjes toeschuift. Veel interessanter was het nieuws over de nieuwe invulling van het Technisch Hart, dat Ajax later zelf toelichtte op de eigen website. Edwin van der Sar komt aan het hoofd hiervan te staan en krijgt de taak te gaan werken aan ‘bindende en heldere afspraken over de taken, verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de onderlinge communicatie.’ Ajax stelt in de verklaring dat hierbij de kritische observaties van de heer Ling betrokken worden. Ling’s conclusie is precies datgene waar Jonk al bijzonder lang om vraagt. Een belangrijke vraag is dan ook waarom Ling’s onderzoek überhaupt nodig was. Had de Raad van commissarissen, met daarin dus ook Collee, niet gewoon eerder naar Jonk kunnen luisteren, als schakel van het Technisch Hart? De toelichting op de officiële website van de Amsterdammers mistte dan ook een essentieel onderdeel in de vorm van een reactie van Jonk. Hoeveel vertrouwen heeft hij in de nieuwe invulling? Het is één van de belangrijke vragen die nu nog blijft liggen.Column

Jonk zal de komende tijd moeten gaan samenwerken met Van der Sar, Overmars, Bergkamp en opvallend genoeg Frank de Boer, die in een eerder stadium nog aangaf niet meer in het Technisch Hart te zitten. Het mag duidelijk zijn dat dit een hels karwei wordt voor Van der Sar. Jonk en Overmars communiceerden immers niet meer met elkaar, terwijl de eerstgenoemde naar verluidt ook een moeizame relatie had met Bergkamp en De Boer. Een fundamenteel verschil van inzicht over het doorschuiven van jeugdspelers en het aankoopbeleid lag hieraan ten grondslag. De cruciale vraag is dan ook hoe Ajax de nieuwe invulling naar de mannen gecommuniceerd heeft. In hoeverre is hen gevraagd naar hun gevoel bij de nieuwe samenstelling? Is er gezocht naar een vertrouwensbasis? Ajax zou er bijzonder verstandig aan doen hier aandacht aan te besteden. Het had voor de buitenwacht rust gegeven als alle betrokkenen hadden gereageerd op de website en met één stem hun vertrouwen in de toekomst hadden uitgesproken. De vraag is nu of hier niet aan gedacht is, of dat er simpelweg nog geen vertrouwen is.Column

Voor ons als fans, die een belang hebben bij een zo sterk mogelijk Ajax, zal het de komende tijd een periode worden van zoeken naar antwoorden en bevestiging. Lukt het Van der Sar, die zichzelf nog niet rijp achtte voor een rol als algemeen directeur maar kennelijk wel voor het oplossen van wat misschien wel de belangrijkste kwestie ooit is bij de club na de Fluwelen Revolutie: om iedereen weer op een lijn te brengen? Zien we vertrouwen van alle kanten? Slaagt Collee er nu wel in daadkracht te tonen, waar deze eerder veel te lang is uitgebleven van de RvC waardoor het conflict tussen Overmars en Jonk zo kon ontsporen? Hoe tevreden is Ling met wat er in de praktijk met zijn advies gedaan wordt? Lukt het Ajax inderdaad tot taakafspraken te komen over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge communicatie? Is er iets waar van de angst van sommige mensen dat de RvC Jonk probeert buitenspel te zetten? Er liggen bijzonder veel vragen en Ajax zou rust kunnen creëren door af en toe antwoorden te geven. Als ze dat zelf niet doen, pakken kranten of andere media die handschoen op en iedereen kent de soms problematische relatie tussen de media en Ajax. De toelichting van Ajax gisteren op het nieuws was dan in mijn ogen ook vooral een gemiste kans.Column

Jan Verdonk Ajax nieuws column column Ajax1.nl column Column