De door Ajax aangevoerde vertrouwensbreuk tussen toenmalig technisch directeur Martin van Geel en Hans van der Zee in 2008, kan de op non-actief gestelde hoofdscout niet worden aangerekend. Maar komt voor rekening van de Commissie Coronel. Dat betoogde mr. Harro Knijff, de advocaat van Van der Zee, tijdens de arbitragezaak in Zeist.

Van der Zee is door de Commissie Coronel uitvoerig gehoord, terzake zijn ervaringen als ervaren scout. Hem is vertrouwelijkheid toegezegd. Van der Zee heeft de opvatting aan de commissie kenbaar gemaakt dat het aankoopbeleid binnen Ajax onverantwoord was. Mede omdat niet of onvoldoende gebruik werd gemaakt van het scoutingapparaat en er in het verleden onder Van Geel spelers zijn aangetrokken, waarvan geen scoutingrapporten aanwezig waren, slechts negatieve rapporten of rapporten met verschillende opvattingen”, aldus Knijff.

“De vertrouwelijkheid die Van der Zee is toegezegd, is door een lekkage geschonden, hetgeen tot gevolg had dat Van Geel bekend is geworden met de opvattingen van Van der Zee. Dat was in concreto de aanleiding waarom volgens Van Geel sprake was van een vertrouwensbreuk met Van der Zee en waarom Van Geel op het ontslag van Van der Zee aanstuurde.”

Bron: Telegraaf