Commissievoorzitter Olaf van Eijndhoven en zijn collega’s Nico van Zoghel en H. Uildriks laten geen spaan heel van Ajax en Van den Boog in de arbitragezaak die Hans van der Zee heeft aangespannen. Gisteren besloot de commissie dat de op non-actief gestelde hoofdscout in dienst blijft bij de Amsterdammers. 

“De arbitragecommissie stelt allereerst vast dat Ajax in haar verzoekschrift Van der Zee zeer veel en ernstige verwijten maakt, maar die verwijten voor een belangrijk deel niet of nauwelijks substantieert en toelicht”, staat in het vonnis van de commissie te lezen. “Maar veelal volstaat met algemene bewoordingen. (…) Ajax heeft noch in het verzoekschrift, noch ter zitting bewijs geboden van de door haar ingenomen stellingen. Daarom gaat de commissie aan die verwijten voorbij.”

Aan het argument dat Van der Zee onder toenmalig technisch directeur Martin van Geel ook al op non-actief was gesteld, hechtten de arbiters niet veel waarde. “Het contract is per 1 juli 2010 omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dat maakt dat aan de gebeurtenissen uit 2008 voor de beoordeling van het onderhavige verzoek (veel) minder gewicht toekomt. (…) Indien daadwerkelijk – zoals Ajax thans stelt – destijds gerede twijfel bestond over het functioneren van Van der Zee in zijn rol als scout, ligt het bepaald niet voor de hand hem te promoveren tot hoofdscout alsmede zijn salaris zo aanzienlijk te verbeteren.”

Bron: Telegraaf   Foto: afdb ~ Oscar