Johan Cruijff is in de afgelopen dagen niet geïnformeerd over het afstoten van Jonk door de directie van Ajax. Jonk werd gezien als meest trouwe volgeling van Plan Cruijff. “Ik heb niets van de RvC, niets van het bestuur en niets van de directie vernomen”, vertelt Cruijff in De Telegraaf.

Het laatste contact met Ajax was volgens Cruijff een paar weken geleden met commissaris Leo van Wijk. “Toen hebben we samen met Tscheu La Ling het rapport van Tscheu doorgenomen. Leo heeft ons toen een hand gegeven en gezegd dat het plan zou worden uitgevoerd.”

Twijfels

Cruijff en Ling kregen al snel twijfels over de afspraak met Van Wijk. “Dat begon met de nieuwe invulling van het technisch hart, die sterk afweek van het advies dat in het rapport stond. Ik heb toen contact opgenomen met de bestuursraad, die de raad van commissarissen controleert. Van voorzitter Hennie Henrichs kreeg ik te horen, dat ze het rapport niet hadden ontvangen. Dat is vreemd, omdat de discussie over de opleiding direct de vereniging treft, waar de bestuursraad verantwoordelijk voor is. Uiteindelijk heb ik ervoor gezorgd dat het rapport bij het bestuur terecht gekomen is.”

Uiteindelijk moest Cruijff via derden horen dat het contract met Wim Jonk was opgezegd. “Het is omdat Wim zich er niet bij neerlegt, anders had ik het voor gezien gehouden. Nu blijf ik hem steunen, omdat het niet zo kan zijn dat de klokkenluider sneuvelt en de rest onder mijn paraplu doorgaat op de ingeslagen weg. Zeg dan gewoon, we zien jouw visie niet zitten. Niet wat er nu gebeurt. Vertellen dat je erachter staat, maar ondertussen het anders invullen.”

Naar eigen zeggen had Cruijff al een tijdje in de gaten dat de plannen niet zijn uitgevoerd. “Om niet meteen weer heibel te maken, wilde ik dat een ander dit zou bekijken. Daarom heb ik Ling gevraagd, omdat hij niet alleen verstand van voetbal heeft, maar ook van hoe je een voetbalbedrijf moet runnen. Hij heeft een uitstekend rapport samengesteld en daar was de RvC het ook over eens. Om daarna toch een andere weg in te slaan. Tscheu is iemand die je niet moet flikken, dan is hij weg. Dat is ook gebeurd.”

Cruijff geeft aan teleurgesteld te zijn in RvC-lid Theo van Duivenbode. “Je hoopt dat iedereen doet wat we hebben afgesproken, maar dat is dus niet zo. De directie en de RvC moeten het plan uitvoeren, het technisch hart helpen en de boel bewaken. Daarvoor zitten zij er, maar dat is allemaal niet gebeurd. Theo is met alles akkoord gegaan, maar ik hoor niets meer van hem. Het laatste contact is denk ik van juli. Jonk is de enige die regelmatig belt. Die beseft ook dat het op de toekomst allemaal beter kan, maar hij is wel bezig om de veranderingen door te voeren, zoals die zijn afgesproken. Dat gaat steeds meer de goede kant op.”

Actie

Cruijff doet een klemmend beroep op de bestuursraad, de commissarissen en dan op RvC-voorzitter Hans Wijers in het bijzonder. “Het plan is tot nu toe niet uitgevoerd en er is geen toezicht gehouden. Er was met de commissarissen afgesproken dat ze de aanbevelingen zouden volgen. Nu komen ze met heel iets anders. Bovendien stapt Wijers er opeens tussenuit, maar juist nu is het tijd om die woorden waar te maken.

Als de RvC niks doet, verwacht Cruijff actie van de bestuursraad. De bestuursraad vertegenwoordigt de club Ajax op de aandeelhoudersvergadering. “De bestuursraad moet tegenhouden wat de commissarissen van plan zijn. Of je moet zeggen: we stoppen met dat plan van Cruijff. Wees dan eerlijk en misbruik niet langer mijn naam. Ik wacht het rustig af. Als het mis gaat, dan kunnen we weer terug naar de leden en de fans, want die moeten uiteindelijk bepalen. Ajax is van de mensen en niet van een paar bestuurders”, besluit Cruijff.