Hennie Henrichs wordt bij Ajax genoemd als een serieuze kandidaat voor het voorzitterschap van de raad van commissarissen en dus ook van de vereniging, meldt het AD vandaag. Erelid Henrichs, die ook zitting heeft in de Klankbordgroep verenigingszaken, wordt gezien als een uitstekende bruggenbouwer.

Hij was in het verleden bestuurslid technische zaken en vice-voorzitter van Ajax. De eerste opdracht van de nieuwe rvc is het aantrekken van een opvolger voor de vertrekkende algemeen directeur Rik van den Boog.

Johan Cruijff ontbreekt vanavond bij de bijeenkomst van de ledenraad van Ajax. Hij heeft andere verplichtingen in Barcelona. Cruijff zou tijdens het paasweekeinde duidelijkheid hebben gegeven over een eventuele functie binnen Ajax.

Vanavond wordt rapport uitgebracht over het bezoek dat ledenraadvoorzitter Rob Been, samen met Cees van Oevelen, Arie van Os en Hennie Henrichs, vorige week aan Cruijff bracht. De ledenraad wordt ook op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en de plannen voor de toekomst.

Verwacht wordt dat de ledenraad vanavond een commissie benoemt die op zoek gaat naar een nieuwe raad van commissarissen. Zoals bekend stelden de leden van de huidige rvc hun zetels ter beschikking.