Hieronder exclusief op Ajax1.nl het volledige statement van de groep leden zoals eerder genoemd. Vanavond heeft de groep een gesprek met voorzitter Hennie Henrichs, hierover meer in het bericht Leden Ajax bevestigen gesprek met Henrichs‘.

—————————————————————————————————————————

Beste Leden,

Wij hebben ons afgevraagd hoe het mogelijk is dat in de afgelopen 10 jaar meer dan 30 mensen in de top van Ajax, allemaal personen met bewezen kwaliteiten, voortijdig zijn gesneuveld? Wie bleef er telkens zitten en speelde vaak een goedbedoelde maar net zo vaak ook een dubieuze rol? De vereniging, leden van de ledenraad en (ere)leden. De geschiedenis blijft zich herhalen, op 28 november 2011 nog, met opvallende hoofdrolspelers. Zelfs Johan Cruyff is niet veilig gebleken en is verzocht om nooit meer terug te keren in een officiële functie. Het is genoeg geweest!

Recent hebben de meesten van ons de noodklok geluid door o.a. uit de Ledenraad te stappen en in het openbaar hierover naar buiten te treden via Nusport, één van de weinige media die nog niet ‘de schijn tegen’ had van partijdigheid. We hebben besloten om dit bewust eenmalig te doen in tegenstelling tot meerdere andere leden en Ledenraadsleden die tegen alle afspraken en interne gedragscodes in stelselmatig de media hebben gezocht zonder dat er is ingrepen. Voor ons was het een symbolische daad en een poging om een boodschap over te brengen die cruciaal is voor de toekomst van onze club. Het interim bestuur heeft geen gehoor willen geven om dit schrijven vooraf aan u te sturen. Derhalve doen we dat zelf en zal er een kopie bij de ingang liggen. Hierbij onze ultieme oproep aan u allen!

Onze boodschap

Ajax is beursgenoteerd en is niet eenvoudig van de beurs te halen. Terug naar de oude structuur zonder NV is onhaalbaar en dat moeten we allen erkennen. Vervolgens moeten de vereniging en haar leden beseffen dat alle professionals in de NV (voetballers en niet voetballers) hun werk moeten kunnen doen. Zonder continue bemoeienis van de vereniging. De vereniging moet echt haar plek kennen en innemen. Als dat gebeurt kan de vereniging zeer veel waarde toevoegen door zich puur te richten op haar nieuwe kerntaken zoals op de Algemene Ledenvergadering van 12 september 2011 met grote meerderheid is goedgekeurd: 1) het zijn van een echte vereniging 2) bewaken van het erfgoed van Ajax 3) grootaandeelhouder op zeer grote afstand. Zo gaan wij samen 1 club vormen! Alles op basis van duidelijke taken en onderlinge afspraken en scheiding der machten.

Wij hebben het interim-bestuur verzocht om op de Algemene Ledenvergadering van 22 december a.s. de navolgende drie afspraken als agendapunt op te nemen en aan de vergadering ter goedkeuring voor te leggen:

1. De technische visie geïntroduceerd door Johan Cruyff is leidend en moet verankerd worden binnen Ajax als ‘de Ajax visie’

2. Het besluit van de ALV, op 12 september j.l. genomen, om de vereniging en de NV bestuurlijk te scheiden wordt bekrachtigd, zodat er geen doublures in de bezetting van de RVC en het bestuur meer zijn, de Ledenraad wordt afgeschaft en een Bestuursraad ingesteld.

3. Johan Cruyff en Louis van Gaal moeten worden opgeroepen samen om de tafel te gaan zitten waarbij de eerstgenoemde afspraak daarbij leidend is. Het doel hiervan is om te kijken wat de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen zijn. Wij eisen dus geen samenwerking, maar wij willen en vinden dat alle Ajacieden gewoon met elkaar praten. Tijdens de Ledenraadsvergadering van 20 november heeft Johan Cruyff aangegeven hier voor open te staan.

Ten aanzien van de 2e afspraak, de Ledenraad heeft op 11 juli 2011 het rapport van de ‘Klankborgroep Structuur en Cultuur’ goedgekeurd waarin wordt bevestigd dat de leden van de RVC worden benoemd middels een voordracht door de RvC zelf met een versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad van Ajax.

Vervolgens kunnen de aandeelhouders van de NV over deze voordracht van de RvC stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Deze procedure voor het benoemen van de RvC leden is ook conform de wet en de statuten van de NV. De vereniging Ajax heeft op deze vergadering overigens altijd een doorslaggevende stem als meerderheidsaandeelhouder (73%).

Conform het amendement ‘Van Wijk’ is de rol van de Bestuursraad te handelen als vertegenwoordiger van de vereniging op de aandeelhoudersvergadering en vóór of tegen de voorgedragen personen te stemmen. Kortom, scheiding der machten: de RvC draagt voor, de vereniging besluit. Het amendement van Wijk kan echter makkelijk verkeerd en wordt ook inmiddels al verkeerd uitgelegd doordat wordt gesteld dat de Bestuursraad de RVC moet voordragen. Nee dus!

Tenslotte ten aanzien van de 3e afspraak, één van de conclusies van de informatiecommissie aan de Ledenraad op 26 april 2011 was: “De eenheid tussen alle Ajacieden dient blijvend hersteld te worden” Wij roepen op om met deze burgeroorlog te stoppen! Laat het verleden rusten en breng ons samen. Onze oproep aan Johan en Louis is daarbij: Pak als echte Ajacieden samen jullie verantwoordelijkheid ten opzichte van Ajax en ga als verpersoonlijking van de ‘kampen’ gewoon eens praten met elkaar! Het eens worden is iets anders en dat vragen wij ook niet. Breng ons terug waar we thuis horen. De achtergronden en de door ons aangedragen oplossing kunt u in de bijlage bij deze petitie lezen.

Namens

Cees van Oevelen, Marc Stuut, Dennis Bogaard, Richard Louwers, Reinier van Dantzig, Mark Geestman en Piet Keizer

—————————————————————————————————————————

Achtergronden en oplossing

In januari 2010 is er een groep vanuit de Ajax amateurs, van wie ieder al meer dan 20 jaar lid is van de vereniging Ajax, voor het eerst bij elkaar gekomen. Ieder van hen had op zijn eigen manier al lange tijd het gevoel dat er binnen de vereniging en binnen de NV dringend wat moest gebeuren. Deze groep van betrokken en bezorgde leden (de “Groep“) stelde zich onder meer de vraag hoe het mogelijk is dat in de afgelopen 10 jaar meer dan 30 mensen in de top van Ajax, die allemaal bewezen hadden over kwaliteiten te beschikken, voortijdig zijn gesneuveld.

Het gaat dan over bestuur, raad van commissarissen, directie en trainers. Wie bleven er telkens zitten en speelde een dubieuze rol? De vereniging, leden van de ledenraad en (ere)leden. Het is eigenlijk voorspelbaar, maar niet langer acceptabel: ook nu weer grijpen de oude denkers in, oefenen hun macht uit en alle nieuwe commissarissen van Ajax worden via de ledenraad gevraagd om hun functie neer te leggen waarna zij niet meer kunnen terugkomen in een officiële functie.

Geïnspireerd door en na vele contacten met o.a. Johan Cruyff en Piet Keizer maar ook met andere prominente en minder prominente leden, ex directeuren, sponsors en supporters (ongeacht kamp) heeft de Groep achter de schermen de afgelopen 2 jaar binnen de organen van de vereniging geprobeerd om Ajax te verlossen van de oude manier van denken en om in alle oprechtheid, de aanwezige kennis en expertise zo goed als mogelijk te benutten.  Dit heeft geleid tot:

1. Een andere structuur met extern toezicht en voetbalverstand in de RVC

2. Geen dubbele petten meer tussen bestuur en RVC

3. Afschaffen van de Ledenraad en vervangen door een Bestuursraad (o.a. met een positie op voordracht van supportersverenigingen en andere stakeholders en groeperingen)

4. Een andere, “meer op afstand”, rol en doelomschrijving voor de vereniging Ajax

Dit alles is goedgekeurd door de Ledenraad van Ajax en door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Ajax op respectievelijk 11 juli 2011 en 12 september 2011. E.e.a. moet officieel nog bekrachtigd worden door de Ledenraad op of direct na 22 december a.s.

Tegelijkertijd is door Johan Cruyff een nieuwe technische visie en technisch bedrijfsmodel geïntroduceerd. Dit is door iedereen binnen de club vastgesteld als de juiste Ajax koers. Nu hebben we een historische kans om alle binnen de club beschikbare kennis en expertise te benutten en daarmee stabiliteit en continuïteit te brengen. Cruciale voorwaarden voor succes. We hebben ook een unieke kans om Johan Cruyff en Louis van Gaal, de personificaties van de kampen binnen onze club, met elkaar te verbinden en daarmee de eenheid in onze club blijvend te herstellen.

Onze stellige overtuiging is dat de vereniging Ajax en de NV voor altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zullen moeten zijn. Samen vormen wij DE CLUB, Ajax! Maar de mensen binnen de vereniging moeten hun plaats weten. Laat alle (voetbal) professionals hun werk doen in de NV. De bestuurlijke beïnvloeding van de vereniging bij de NV is te vaak gebaseerd op eigen inzichten en belangen en heeft de afgelopen 14 jaar veel zo niet alles kapot gemaakt.

Ajax, maar ook veel mensen binnen de club zijn hiervan het slachtoffer geworden. De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben ons gesterkt in onze overtuiging. De vereniging moet bestuurlijk op afstand worden geplaatst omdat machtsspelletjes binnen de vereniging nooit meer invloed mogen hebben op het voetbalbedrijf Ajax.

Wij vinden dat een Ledenraad die al opgeheven is, tekort is geschoten door (verkeerd) in te grijpen in het recente conflict dat is ontstaan in de Raad van Commissarissen over de aanstelling van een directie. Formeel geen zaak van de vereniging zelfs. Daarnaast is de besluitvorming in onze ogen niet zuiver geweest. Los van onze mening hierover. De vereniging heeft het niet op kunnen brengen om haar invloed op de NV op dit punt volledig los te laten. Dit in tegenstelling tot gemaakte afspraken en toezeggingen. Het gevolg is dat Ajacieden elkaar met rechtszaken bestoken, zogenaamd  in het belang van Ajax.  Op welke manier dit het belang dient van Ajax is helaas op geen enkele manier duidelijk te maken.

Wij doen dit nog steeds omdat wij Ajacieden zijn, niet omdat wij in te delen zijn in een kamp. Tegen iedereen die wij de afgelopen 2 jaren hebben gesproken, is verteld dat onze drijfveer niet is om één of meerdere functionarissen te verwijderen of te steunen. Wij nemen afstand van dit soort gedrag, wij willen eenheid binnen Ajax maar wel met transparante lijnen. Wij verafschuwen wat er de laatste tijd gebeurd is.

Onze overtuiging is duidelijk: het is tijd om gezamenlijk een dwingende eis neer te leggen. Voetbal hoort thuis in de NV en bestuurlijk moet er geen bemoeienis zijn van de vereniging. In de eerste plaats gaat het er dan om wat nieuwe rol is van de vereniging is. Ook dit is vastgesteld op de ALV van 12/9/2011 en in de nieuwe statuten, namelijk:

1. Verenging à rol: initiëren en organiseren

2. Licentiehouder à rol: uitvoeren

3. Erfgoed à rol: initiëren en organiseren

4. Grootaandeelhouder (op de achtergrond) à adviseren en marginale toetsing bijzonder aandeel (geen controle)

Op basis hiervan kan worden vastgesteld dat vanuit het grootaandeelhouderschap en erfgoedbewaking de aanwezigheid van voetballers in de Bestuursraad gewenst is. Dat geldt overigens net zo goed voor het financiële aspect van het grootaandeelhouderschap. Maar wat is de definitie van voetballer? Hierover zijn veel misverstanden. Na direct contact met en volgens Johan Cruyff is iemand ook een voetballer als die in het tweede van de amateurs heeft gespeeld “het hoeven geen mensen te zijn uit Ajax 1 als ze de Ajax kleedkamer maar kennen”. De categorie topspelers moet in onze ogen overigens wel altijd vertegenwoordigd zijn. Voor de duidelijkheid, niet dat Johan Cruyff de absolute norm is op dit gebied, maar onbelangrijk is zijn uitspraak zeker niet gezien zijn denkbeelden en invloed op Ajax.

Om nog meer misverstanden te voorkomen: In de RVC zitten dus primair mensen met kwaliteiten (en een bewezen Ajax band. Ajax DNA. (indien mogelijk uit de vereniging en het liefst met een voetbalachtergrond, maar het 20 jaar hebben van een seizoenkaart bewijst net zo veel). De club moet professioneel worden geleid. Tegelijkertijd moet er een balans moet er zijn. Dat is wat anders dan ‘de boel in handen van alleen maar zakenmensen geven’. Overigens zal er bij veel mensen niet veel twijfel zijn over het Ajax DNA van de volgende (zaken) mensen: Arie van Os, Michael van Praag en Uri Coronel. Nogmaals hebben zij ooit (bij Ajax) gevoetbald? Nee. Maar dan Edgar Davids? Was hij lid van Ajax? Totdat hij in de RVC kwam wonderbaarlijk gezien niet meer. Juist dit soort zaken: het binden van ex (jeugdspelers) spelers is een van de kerntaken (Erfgoedbewaking) van de Vereniging ‘nieuwe stijl’: kweekvijver voor kader.

De vereniging kan en moet zich pas echt roeren en handelend optreden als een aantal fundamentele zaken die het bijzonder aandeel raken (waaronder logo, vestigingsplaats en structuur van de jeugdopleiding) door de NV verkeerd wordt behandeld. Als aandeelhouder wel te verstaan, niet als politieagent of rechter. De vereniging moet dienend zijn!

Zet de vereniging bestuurlijk definitief op gepaste afstand en laat de professionals, de werknemers van de NV hun werk doen zonder constant over hun schouders te kijken. Ga akkoord met de Bestuursraad en haar takenpakket. Ga akkoord met de nieuwe statuten, maar misbruik het amendement van Wijk niet! Als er professionals uit de vereniging zijn die menen dat zij bestuurlijk invloed moeten hebben op de NV, dan is de enige oplossing dat zij solliciteren naar een baan bij de NV. En als ze daar dan zitten, laat ze dan hun werk doen en geef ze het vertrouwen!

Onze oplossing:

– De technische visie en bijhorend (voetbal) besturingsmodel geïntroduceerd door Johan Cruyff is het uitgangspunt voor Ajax, en dus voor de (nieuwe) directie en RVC van Ajax.

– Zorg voor een echte bestuurlijke scheiding tussen de vereniging en de professionals in de NV. Tegelijk moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt met de ALV over de exacte rol van de Vereniging zoals al goedgekeurd op 12 september 2011 op de laatste ALV

– De RVC is verzocht om vrijwillig terug te treden en nooit meer in een officiële functie terug te keren. Eigenlijk gaat het dus om 35 slachtoffers in 11 jaar! Maar hoe gaan we nu verder met Johan Cruyff? Onze suggestie: De vereniging is met 73% grootaandeelhouder en houder van het ‘bijzondere’ aandeel. Hieronder valt conform de statuten “de structuur van de jeugdopleiding”.  Kan de Bestuursraad dat? Noem ons iemand anders dan Johan Cruyff die de zeggenschap over dit onderdeel van het ‘bijzondere aandeel’ kan vervullen? Op deze manier kan Johan Cruyff de door hem geïntroduceerde  visie bewaken en de RVC aanspreken op eventuele afwijkingen. Dit is de beste plek voor Johan Cruyff en Ajax. Geef de zeggenschap over dit deel van het bijzondere aandeel aan Johan Cruyff. Laten we het gewoon vragen!