De 186 aanwezigen op ledenvergadering van Ajax hebben met een grote meerderheid (7 tegenstemmen) ingestemd met de voorgestelde statutenwijzigingen. De belangrijkste verandering is dat de uit 24 leden bestaande ledenraad en het clubbestuur (vijf personen) worden samengevoegd in een zevenhoofdige bestuursraad, aldus De Telegraaf. 

De statutenwijziging ging niet zonder slag of stoot. Voor de stemming werd een aantal amendementen ingediend, waarvan er diverse aangenomen zouden worden. Met als gevolg, dat de vereniging toch meer greep op de bestuursraad krijgt, dan in de voorgestelde statutenwijziging was omschreven.

Hoewel de benoemingscommissie al enige tijd op zoek is naar leden voor de bestuursraad, wordt de procedure opengegooid. Elk lid kan kandidaten nu aandragen. Formeel moet de ledenraad de stemming van de leden nog bekrachtigen. Het was de bedoeling dat na de ledenvergadering te doen, maar daarvoor waren er te weinig ledenraadsleden. Op korte termijn heeft die formaliteit alsnog plaats.

Foto door: Afdb.nl-Oscar