Ajax heeft maandag de halfjaarcijfers per 31 december 2010 bekend gemaakt. Ajax heeft een operationele winst geboekt van € 9,8 miljoen en een netto winst van € 2,2 miljoen.
Kerncijfers:

* Ajax heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2010/2011 een netto winst van € 2,2 miljoen geboekt.

* Het operationele resultaat bedraagt € 9,8 miljoen positief.

* Het saldo vergoedingssommen bedraagt € 7,3 miljoen negatief. Dit saldo bestaat uit de afschrijvingen vergoedingssommen van € 8,6 miljoen en uit het resultaat vergoedingssommen van € 1,3 miljoen. De netto transferopbrengsten van € 19,8 miljoen van Luis Suarez en Urby Emanuelson worden in het tweede deel van het boekjaar verantwoord.

*De netto omzet is gestegen met € 24,7 miljoen naar € 58,5 miljoen, een stijging van 73%, voornamelijk door deelname aan de UEFA Champions League.

* De totale bedrijfslasten bedragen € 48,7 miljoen.

* Ajax Cape Town heeft een netto resultaat van € 0,7 miljoen geboekt.

* Het totaal eigen vermogen bedraagt € 41,8 miljoen, 42,9% van het balanstotaal.

* De selectie van het eerste elftal bestaat nu uit 25 spelers. Daarnaast zijn 6 spelers verhuurd en hebben 29 spelers een jeugdcontract.

De analyses en het volgende financieel overzicht hebben betrekking op de periode van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 en worden vergeleken met de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009.

Klik hier voor de halfjaarcijfers >

Bron: Ajax.nl