sc Heerenveen heeft op haar officiële website gereageerd op de mogelijke overgang van Bas Dost naar Ajax. Hier geeft de club aan tevreden te zijn met de uitkomst van de spoedarbitrage. Daarnaast is de club blij dat Bas Dost bij Heerenveen blijft. De schrijver van het artikel vertelt dat de club het gehele proces zich ‘integer, nuchter en menselijk’ opstelde, ‘zoals de club eigen is’.

sc Heerenveen doet geen uitspraken over de genoemde bedragen, maar merkt wel op dat er in de laatste fase nog veel bewogen is. Ze wilden en konden echter niet verder bewegen, omdat zij dit niet wenselijk en goed achtten. “De spelers die door Ajax in een eerder stadium bij de mogelijke transfer zijn aangeboden, waren voor sc Heerenveen geen serieuze optie om verder mee te nemen in een mogelijke overgang.”

De club wil samen met Dost bouwen op een vertrouwelijke en fijne toekomst. Ze hebben vertrouwen rondom de realisatie van de sportieve doelen van zowel speler als club.