Wim Jonk vertelt in de nieuwe editie van Helden Magazine over Johan Cruijff en de Fluwelen Revolutie van 2010 die uiteindelijk uitliep op een teleurstelling. “Er ontstond helaas een verschil van inzicht bij Ajax, er werd afgestapt van Plan Cruijff. Ik wees Johan er na een jaar al op dat de dingen die we in 2010 af hadden gesproken, de pijlers, niet werden nagevolgd. Dat vond ik erg teleurstellend. Er ontstond daardoor een heel vervelend politiek spel en dat heeft lang geduurd.”

“Johan en ik hebben op een gegeven moment tegen de Raad van Commissarissen en Bestuursraad gezegd: er moet duidelijkheid komen of we het Plan Cruijff volgen of niet. Vergaderen zonder helder beleid en zonder duidelijkheid wie waar over gaat, heeft natuurlijk geen enkele zin.”

“Ik vond het jammer dat we onze plannen om heel veel goede spelers in de jeugd klaar te stomen voor het eerste niet volledig ten uitvoer hebben kunnen brengen. Ik heb wel vaker gezegd: we waren op de goede weg, maar zaten misschien pas op vijftig procent. Maar uiteindelijk werd alles helder, zeker na het rapport Ling. Ook hoe mensen posities innamen toen het spannend werd, toen het ging om de vraag: gaan we nu wel of niet door met Plan Cruijff en hoe leggen we dingen vast. Toen is de inhoud gesneuveld, onder druk van de ego’s en allerlei kleinere belangen. Helaas is dat niet voor het eerst bij Ajax.”