© Proshots

Eberhard van der Laan heeft aan AT5 laten weten dat een mogelijke huldiging van Ajax op het Museumplein mogelijk is. Ook een viewing van de finale behoort tot de opties. De Burgemeester van Amsterdam wil vooral de Ajax-fans belonen voor de afgelopen huldigingen op P2. Hier werden de laatste drie huldigingen georganiseerd, omdat de huldiging in 2011 op het Museumplein uit de hand liep door rellen, vechtpartijen en vernielingen. “Ik vind dat het nu zo lang, zo goed gegaan is, dat ik met de hoofdofficier en de hoofdcommissaris heb besproken om een eventuele huldiging en viewing weer op het Museumplein te doen”, vertelt hij aan de Stadszender.

“Juist ook om de goede supporters te belonen voor hun gedrag. Dit maakt het toch meer tot een gebeurtenis voor de hele stad. Het is nog niet honderd procent rond”, benadrukt Van der Laan.

“Men moet het wel verdienen, dus het moet goed blijven gaan. Maar als dat het geval is, zijn ook de hoofdofficier en -commissaris van mening dat het dit keer op het Museumplein kan. Dan gaat het om een viewing op grote schermen op de finaledag. En dan zouden ze donderdag terugkomen voor de huldiging. Dit kan weer bijdragen aan de goede verhouding tussen stad en supporters.”