Bestuursraad-voorzitter Hennie Henrichs spreekt vanavond met een groep leden over de uitvoering van de motie die tijdens de ledenvergadering werd aangenomen. Een van de eisen door de algemene vergadering goedgekeurde zaken in de motie was een gesprek tussen Johan Cruijff en Louis van Gaal.

Volgens de groep, waar Piet Keizer, Mark Geestman, Reinier van Dantzig, Richard Louwers, Dennis Bogaard, Marc Stuut en Cees van Oevelen deel van uitmaken, is het probleem en de oplossing duidelijk.

Men laat duidelijk blijken in een statement aan de leden dat de technische visie en het bijbehorend (voetbal) besturingsmodel van Johan Cruijff het uitgangspunt moet zijn voor Ajax. Cruijff moet volgens hen zeggenschap krijgen over het ‘bijzondere’ aandeel van de vereniging dat gaat over de structuur van de jeugdopleiding. Ook zou er een bestuurlijke scheiding, en dus geen emotionele scheiding volgens de groep, moeten komen tussen de vereniging en de professionals in de NV. “De NV en de vereniging vormen samen 1 club”, aldus Geestman. “Het gekonkel moet afgelopen zijn, harmonie op basis van duidelijke onderlinge rollen en afspraken moeten Ajax verder brengen. Zoals eerder op de ALV van 12/9 met 179/8 stemmen (na het advies van de klankbordgroep Structuur) en op de vergadering van 22/12 unaniem bevestigd.” Tegelijk moeten er volgens de groep nog betere afspraken worden gemaakt wat de exacte rol is van de vereniging, dit om te voorkomen dat het in de toekomst weer mis gaat in de top van Ajax. “Dat zijn de belangrijkste zaken van de motie.”

Voormalig ledenraadslid Mark Geestman bevestigt dat er inderdaad een gesprek plaats vindt tussen een aantal leden en Henrichs. “Er is inderdaad een gesprek vanavond waarin onder andere vragen hoe het staat met de gehele motie en dus ook over een gesprek tussen Johan Cruijff en Louis van Gaal. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Of we het over de plaats van de supporters in de bestuursraad gaan hebben? Ja, ook dat stond in onze motie en is een van de dingen die we willen bespreken”, aldus Geestman. “Het is toch heel normaal dat je met elkaar spreekt een maand na de aangenomen motie. Wij hebben onze twijfels geuit en onze vragen aan de voorzitter gesteld, daarop heeft Henny ons uitgenodigd. En zo hoort het ook. Wij zij niet verantwoordelijk voor wat iedereen publiceert.”

Volgens voorzitter Hennie Henrichs is een samenwerking tussen het duo Cruijff en Van Gaal onmogelijk. “Dat hebben wij helemaal niet gevraagd. We hebben gevraagd ze te laten praten met elkaar. Mensen moeten toch met elkaar in gesprek blijven”, aldus een anoniem lid tegenover het Algemeen Dagblad.

Hieronder exclusief de inleiding en oplossing van het statement van de groep aan de leden:

Beste Leden,

Wij hebben ons afgevraagd hoe het mogelijk is dat in de afgelopen 10 jaar meer dan 30 mensen in de top van Ajax, allemaal personen met bewezen kwaliteiten, voortijdig zijn gesneuveld? Wie bleef er telkens zitten en speelde vaak een goedbedoelde maar net zo vaak ook een dubieuze rol? De vereniging, leden van de ledenraad en (ere)leden. De geschiedenis blijft zich herhalen, op 28 november 2011 nog, met opvallende hoofdrolspelers. Zelfs Johan Cruyff is niet veilig gebleken en is verzocht om nooit meer terug te keren in een officiële functie. Het is genoeg geweest!

Recent hebben de meesten van ons de noodklok geluid door o.a. uit de Ledenraad te stappen en in het openbaar hierover naar buiten te treden via Nusport, één van de weinige media die nog niet ‘de schijn tegen’ had van partijdigheid. We hebben besloten om dit bewust eenmalig te doen in tegenstelling tot meerdere andere leden en Ledenraadsleden die tegen alle afspraken en interne gedragscodes in stelselmatig de media hebben gezocht zonder dat er is ingrepen. Voor ons was het een symbolische daad en een poging om een boodschap over te brengen die cruciaal is voor de toekomst van onze club. Het interim bestuur heeft geen gehoor willen geven om dit schrijven vooraf aan u te sturen. Derhalve doen we dat zelf en zal er een kopie bij de ingang liggen. Hierbij onze ultieme oproep aan u allen!

Onze oplossing:

-De technische visie en bijhorend (voetbal) besturingsmodel geïntroduceerd door Johan Cruyff is het uitgangspunt voor Ajax, en dus voor de (nieuwe) directie en RVC van Ajax.

-Zorg voor een echte bestuurlijke scheiding tussen de vereniging en de professionals in de NV. Tegelijk moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt met de ALV over de exacte rol van de Vereniging zoals al goedgekeurd op 12 september 2011 op de laatste ALV

-De RVC is verzocht om vrijwillig terug te treden en nooit meer in een officiële functie terug te keren. Eigenlijk gaat het dus om 35 slachtoffers in 11 jaar! Maar hoe gaan we nu verder met Johan Cruyff? Onze suggestie: De vereniging is met 73% grootaandeelhouder en houder van het ‘bijzondere’ aandeel. Hieronder valt conform de statuten “de structuur van de jeugdopleiding”.  Kan de Bestuursraad dat? Noem ons iemand anders dan Johan Cruyff die de zeggenschap over dit onderdeel van het ‘bijzondere aandeel’ kan vervullen? Op deze manier kan Johan Cruyff de door hem geïntroduceerde  visie bewaken en de RVC aanspreken op eventuele afwijkingen. Dit is de beste plek voor Johan Cruyff en Ajax. Geef de zeggenschap over dit deel van het bijzondere aandeel aan Johan Cruyff. Laten we het gewoon vragen!

Het gehele statement zal binnen enkele minuten exclusief geplaatst worden op Ajax1.nl. Dankzij vertrouwde bronnen binnen de vereniging zijn alleen wij aan dit stuk gekomen. Houd de site in de gaten.