De eerste vergadering van de ledenraad van de vereniging Ajax met de nieuwe voetbalbezetting heeft direct geleid tot een serieus verschil van inzicht met het bestuur van de club, tevens commissarissen van de NV Ajax.

De ledenraad wil drie onafhankelijke commissies (techniek, financiën, structuur & cultuur) installeren om het laatst gevoerde beleid te beoordelen en een zekere zeggenschap te krijgen en verantwoordelijkheid te dragen voor toekomstig beleid. Bestuursvoorzitter Uri Coronel ziet hier niets in en wil niet verder gaan dan klankbordgroepen vanuit de ledenraad. Zij kunnen advies geven aan de beleidsbepalers, die daar vrijblijvend mee om kunnen gaan.

Dit lijkt voor de meerderheid van de ledenraad (zij vertegenwoordigen de leden van de vereniging Ajax als meerderheidsaandeelhouder van de NV Ajax) niet te accepteren. Evenals Coronels voorstel om directieleden en commissarissen die ‘klankbordgroepen’ te laten leiden. Met zo’n structuur verandert er in feite niets aan de huidige situatie en beoordelen directeuren en commissarissen hun eigen beleid. Overigens zag directeur Rik van den Boog zo’n rol voor hem weggelegd in de technische commissie. Omdat beide partijen niet wilden wijken, komt het onderwerp ook de volgende ledenraadsvergadering aan de orde.

Bron: Telegraaf      Foto: afdb – Oscar