Om drie uur vanmiddag begint in Amsterdam de het hoger beroep tussen kamp-Cruijff en de overige leden van de Raad van Commissarissen. Wij houden u live op de hoogte van alle ontwikkelingen, via dit liveblog en via ons Twitter-account @ajax1nl.

18.21 uur: De zitting wordt gesloten. Op 7 februari volgt de uitspraak, die vanaf 10:00 te lezen zal zijn op rechtspraak.nl.

18.15 uur: Commercieel directeur Henri van der Aat neemt het woord. Hij wijst op het feit dat hij maandenlang alleen met Jeroen Slop een directieteam heeft gevormd. Dat waren twee mensen te weinig, volgens hem. Vervolgens heeft hij bij Ten Have aangedrongen op versterking van het directieteam.

18.10 uur: Steven ten Have neemt zelf het woord: “Wij zijn aangesteld om Johan Cruijff tegenwicht te bieden. Dat hebben we gedaan.”

18.04 uur: Raadsman Cruijff houdt een vurig slotpleidooi. Hij relativeert de schadeclaims waarmee de Raad van Commissarissen eerder dreigde bij een vertrek. Vervolgens seint Keje Molenaar de advocaten in en vertelt dat 261 leden unaniem hebben besloten om de Raad van Commissarissen weg te sturen. Daarnaast wijst hij erop dat Cruijff nog niet wist dat Marco van Basten uit beeld was. Vervolgens vraagt de raadsman zich af waarom Van Basten niet achter de rug van Cruijff is aangesteld. Dat was een betere keuze dan Louis van Gaal en hij had wel met het technisch hart gesproken. Mocht Van Gaal nu wel openstaan voor een samenwerking met Cruijff, dan had hij hem kunnen bellen. Dat is niet gebeurd.

18.00 uur: De raadsman van Johan Cruijff begint aan zijn slotpleidooi.

17.54 uur: Wakkie: “Van Gaal is bereid over eigen schaduw heen te stappen. Als Cruijff dat ook wil, dan is er geen probleem meer.”

17.50 uur: Wakkie spreekt verwachting uit dat de ondernemingsraad in februari met een positief advies over de aanstelling van Louis van Gaal komt. Daarnaast verwacht hij dat er binnen de club veel steun is voor een aanstelling van Van Gaal bij een eventuele geheime stemming.

17.47 uur: Het is tijd voor de slotpleidooien. Peter Wakkie trapt af namens de NV. Daarvoor hebben Wim Jonk en Henri van der Aat enkele vragen beantwoord.

17.27 uur: De rechter stelt dat de benoeming van Louis van Gaal wel degelijk stil gehouden had kunnen worden, ook als Johan Cruijff wel was ingelicht. Advocaat Peter Wakkie ontkent namens de Raad van Commissarissen: “We waren bang dat het in de publiciteit zou komen.”

17.20 uur: Er wordt aan Steven ten Have gevraagd of het mogelijk is alsnog Marco van Basten aan te stellen. Laatstgenoemde zou overigens geen zin meer hebben in deze poppenkast.

17.18 uur: Hof: “Wat heeft u bereikt als Van Gaal is aangesteld?” Antwoord: “Een goede directie.”

17.08 uur: De advocaat van Cruijff is klaar met zijn pleidooi.

17.03 uur: Kamp-Cruijff: Sturkenboom heeft rapport Cruijff niet gelezen en gaat ook niet in op het aanbod om dat wel te doen.

17.02 uur: Jonk heeft de belangrijke e-mails van Sturkenboom nooit ontvangen omdat het naar een verkeerd adres is gestuurd.

17.00 uur: Er wordt verwezen naar het feit dat Louis van Gaal het slechts acht maanden volhield als technisch directeur.

16.58 uur: Advocaat kamp-Cruijff geeft aan dat alle stakeholders de visie van Cruijff onderschrijven.

16.54 uur: Ajax heeft bij name van Rik van den Boog, Peter Boeve en Dick Schoenaker het plan Cruijff ondertekend.

16.40 uur: De Raad van Commissarissen heeft bewust de vergadering tijdens vakantie van Cruijff gepland (6 januari). Dit wordt als verweer gebruikt door Ajax dat hij niet aanwezig was tijdens vergaderingen over Louis van Gaal.

16.39 uur: Het is volgens kamp-Cruijff bizar dat Johan Cruijff niet werd ingelicht. Hij zit in de Raad van Commissarissen wegens toezicht op uitvoering van zijn plan.

16.35 uur: Men klaagt over communicatie via de vrouw en dochter van Johan Cruijff terwijl er ook beursgevoelige informatie gaat via woordvoerder Ten Have.

16.33 uur: Cruijff moest in RvC omdat hij verantwoordelijkheid moest nemen voor zijn plan. en Have, Olfers en Römer kwamen erbij om hem te faciliteren, omdat Johan Cruijff geen typische commissaris is. Advocaat: “Als Cruijff in discussie met Davids had kunnen gaan, hadden zij de overige drie kunnen overtuigen tegen Van Gaal”.

16.21 uur: Nog een sterk argument tegen Ten Have: Cruijff kreeg later de mededeling dan de pers, NOS al voor hem geïnformeerd. El Salvador kreeg pas op 19.00 uur een kopie.

16.20 uur: Volgens advocaat Cruijff is Steven ten Have tekort geschoten in de uitnodiging voor de vergadering over aanstelling directie. Het is volgens hem onbehoorlijk dat wordt verwacht dat iemand uit Barcelona dezelfde dag moet komen opdraven.

16.16 uur: Statement advocaat Cruijff: “Als Van Gaal hoort dat hij achter de rug van Cruijff om kan intreden, staat hij opeens wel open”.

16.10 uur: De advocaat begint met het duidelijke feit dat de vereniging het belangrijkste onderdeel van Ajax is. Het argument op de opmerking is dat men 73 procent van de aandelen in handen heeft en de licentie van de KNVB en UEFA heeft.

16.08 uur: De advocaat van Johan Cruijff neemt nu het woord, Wakkie is klaar met zijn praatje.

16.07 uur: Wakkie vindt dat de zaak niet gaan over het verschil in voetbalvisie, maar over een machtsstrijd van Bergkamp, Cruijff en Jonk.

16.01 uur: Wakkie klaagt over het feit dat kamp-Cruijff zou lekken naar de media, daarom is een vertrouwelijk gesprek niet mogelijk.

16.00 uur: Blind gaat niet voorbij aan het technisch hart, hij stuurde Frank de Boer een sms over de verkoop van Boere aan AA Gent. Dat is blijkbaar de nieuwe manier van communiceren, sms-overleg tussen Blind en De Boer over transfers.

15.58 uur: Sturkenboom wou meerdere malen plan Cruijff lezen, maar Jonk stuurde volgens Ajax niets.

15.56 uur: De algemeen directeur moet zich niet bemoeien met voetbal, volgens het plan. Maar Van Gaal wil dat het individu meer aandacht krijgt.

15.52 uur: Wakkie moet haast maken, hij is bijna over tijd. Hij heeft 45 minuten en die zitten er bijna op.

15.47 uur: Wakkie zegt dat de vereniging helemaal niet het vertrouwen in de RvC heeft opgezegd. Blijkbaar is hij niet op de hoogte van de ontwikkelingen. De ledenraad (alsmede de bestuursraad, die nam het besluit over) heeft het vertrouwen in de RvC meerdere malen opgezegd.

15.44 uur: Volgens, naar eigen zeggen, de persoonlijke mening van Peter Wakkie moet Cruijff Ajax opkopen als hij alleenheerser wil worden en wil heersen als een Abramovich. Dan kan de ondernemingsraad en Raad van Commissarissen worden afgeschaft, volgens de advocaat van Ajax.

15.42 uur: Marjan Olfers zit ondertussen te twitteren en vindt de rechtszaak blijkbaar minder interessant.

15.41 uur: Er is niet met Cruijff gesproken over aanstelling Van Gaal omdat het anders in de pers zou komen en Van Gaal zou afhaken.

15.37 uur: Volgens Wakkie was Cruijff maar bij één van de negen vergaderingen aanwezig. Nota bene met Ling, Bergkamp en Jonk. Van Gaal zou bereid zijn met Johan Cruijff te praten met Cruijff niet. Hetze Telegraaf en VI zou angstcultuur creëren.

15.28 uur: Wakkie, advocaat Ajax, oppert dat de ledenraad het plan in overweging heeft genomen, maar RvC en directie zijn niet gehoord. Rob Been jr. zegt telefonisch tegenover Ajax1.nl dat de ledenraad unaniem akkoord is gegaan met de uitvoering van plan Cruijff.

15.26 uur: Volgens Wakkie hebben Wim Jonk en Dennis Bergkamp geen leiderschapskwaliteiten. Hij is het open vuur gestart. En Trustfull heeft geen geschikte diploma’s om trainer te zijn van de B1. Vandaar de boete van de KNVB, 500 euro.

15.17 uur: Wakkie oppert dat de beslissing van de voorzieningenrechter onjuist is en dat de ondernemingsraad heeft opgeroepen tot een snelle directie. De ondernemingsraad staat in tegenstelling van wat de Telegraaf beweert achter Ten Have en de aanstelling van Van Gaal.

15.13 uur: Advocaat Peter Wakkie begint met zijn pleidooi. Beide partijen hebben verlenging van spreektijd aangevraagd.

15.09 uur: De rechtszaak is tien minuten geschorst zodat de cameraploegen de zaal kunnen verlaten.

15.07 uur: Het hoger beroep is begonnen. Kreek, De Boer, Stam, Overmars en Trustfull zijn in ieder geval niet aanwezig.

15.03 uur: De aanvang van de rechtszaak loopt iets uit, maar Steven ten Have zit al op zijn plaats en overlegd met advocaat Wakkie. Marjan Olfers vergezelt hem en zit er naast. Ook commercieel directeur Henri van der Aat is aanwezig.

14.55 uur: Er is veel pers aanwezig in het gerechtsgebouw te Amsterdam, naar verwachting zal de rechtszaak waarschijnlijk om 15.00 uur starten.

14.46 uur: Onze goede vriend Peter R. de Vries is ook aanwezig bij het hoger beroep. Waarschijnlijk niet als supporter, maar als journalist, denken wij. Overigens is ook Keje Molenaar gesignaleerd. Ook Wim Jonk en Dennis Bergkamp zijn uiteraard aanwezig, zoals meerdere jeugdtrainers.

14.24 uur: Zoals we gisteren al meldden, Johan Cruijff is niet aanwezig bij het hoger beroep wegens een verblijf op Mauritius. Een groot aantal van de overige leden van kamp-Cruijff zullen wel aanwezig zijn tijdens de rechtszaak.