Jeroen Slop is al bijna vijftien jaar in dienst bij Ajax, maar zoveel geld als dit seizoen, ontving de financieel directeur nog nooit. Dat blijkt uit het financiële jaarverslag dat vandaag openbaar is gemaakt. Naast zijn vaste jaarsalaris van 229.000 euro per jaar ontvangt de financieel directeur elfduizend euro in natura (leaseauto) en als compensatie voor gemaakte kosten. Daarnaast komt er 52000 euro bij aan pensioenlasten.

Slop krijgt bovendien een bonus van dertig duizend euro, omdat Ajax het afgelopen boekjaar een bescheiden winst heeft geboekt. In de veertien jaar dat Slop financieel directeur is, werd er slechts zes keer met zwarte cijfers geschreven. Het verdampte vermogen in die periode bedraagt een kleine vijftig miljoen euro.

Ook ontvangt hij een bonus van 51.932 euro wegens het ontbreken van een directievoorzitter. Slop heeft delen van deze portefeuille overgenomen. Dat de financieel directeur enkele weken afwezig was, omdat hij het emotioneel niet kon verwerken dat de Raad van Commissarissen van plan was hem te vervangen, heeft geen gevolgen voor zijn beloning.

Daarmee zijn we er nog niet, want er zit voor Slop ook nog een bonus in voor het bereiken van lange termijndoelstellingen. Welke doelstellingen dat zijn, is vooralsnog een mysterie. Wel helder is dat Slop waarschijnlijk recht heeft op 138.488 euro. Hiervoor moet hij nog wel groen licht krijgen van de Raad van Commissarissen. Deze bonus zal uitbetaald worden na afloop van het boekjaar 2012/2013. In totaal komt hiermee zijn jaarsalaris waarschijnlijk uit op ruim vijf ton.