Nog even terugkomen op mijn lange tweet van vanmiddag, die een reactie was op het statement van de verschillende Ajax-supportersgroepen. Ik hecht er waarde aan om daar nog een paar dingen over te zeggen.

Voor de goede orde, dit is het statement:
http://tinyurl.com/64ta7fh

En dit was, eerder vandaag, mijn reactie erop: http://www.twitlonger.com/show/8s4j9f

Allereerst: mijn reactie was géén ‘column’ of anderszins een bijdrage aan welke website dan ook. Het was een lang Twitter-bericht, op persoonlijke titel, die door een aantal sites integraal is overgenomen. Netjes met bronvermelding, maar ik wil het toch nog even gezegd hebben, voor de duidelijkheid.

Dan de hoofdzaak.

Ik heb zojuist aan de telefoon gehangen met één van de initiatiefnemers. Hij heeft me uitgelegd hoe het statement geïnterpreteerd moet worden en met welke passages uit mijn reactie hij daarom moeite had.

Ik heb hem, op mijn beurt, ook uitgelegd wat ík bedoelde, en waarom ik moeite had met het statement.

Het was een goed gesprek, dat duidelijk maakte dat we niet zo ver uit elkaar liggen als je zou denken. We hebben elkaars tekst, op bepaalde punten, vooral verkeerd begrepen, denk ik.

Ik vatte het statement op als een onvoorwaardelijke en nogal klakkeloze steunbetuiging aan bestuur, directe en Raad van Commissarissen (als ik het statement nog eens lees, vind ik het trouwens niet onbegrijpelijk dat ik het zo opvatte, en gezien de grote bijval die mijn reactie op internet heeft gekregen, was ik de enige niet).

Niettemin, zo is mij overtuigend uitgelegd: de steunbetuiging waar het in het statement over gaat, is allesbehalve onvoorwaardelijk, en al helemaal niet klakkeloos.

De initiatiefnemers erkennen volledig dat er op dit moment veel kritische vragen gesteld kunnen (en moeten) worden aan bestuur en directie. Vooral Rik van den Boog heeft de schijn in korte tijd erg tegen gekregen, en het is maar de vraag of dat ten onrechte is. Daarover geen misverstand, tussen de statement-opstellers en mij. We houden ‘m in de gaten.

Echter, er komen in de media veel mensen aan het woord die er zelf belang bij hebben om tegen Rik van den Boog aan te schoppen. Keje Molenaar, omdat hij zelf op een positie binnen de club aast. De advocaat Knijff, omdat hij is ingehuurd om voor Hans van der Zee een zo goed mogelijke regeling uit het vuur te slepen. De Telegraaf lijkt er ook weer een curieuze agenda op na te houden en over Jack van Gelder kunnen we hetzelfde zeggen. En Van der Zee? Zelfs als hij arbeidsrechtelijk in het gelijk wordt gesteld, betekent dat nog niet per se dat hij voor Ajax een goede scout was. Misschien wel niet.

De oordelen die deze lieden vellen over Ajax in het algemeen, en Rik van den Boog in het bijzonder, zijn niet per definitie ‘zuiver’.

De supportersgroepen die het statement hebben ondertekend, roepen ons in feite op om ons, in dit stadium, niet gek laten maken door wat er allemaal geroepen wordt. Het is allemaal nog erg speculatief.

Waar het op dit moment om gaat, is dat bestuur, directie, Raad van Commissarissen én de nieuwe technische klankbordgroep van Johan Cruijff vooralsnog het vertrouwen in elkáár hebben uitgesproken (al beweert Jack van Gelder van niet). Zolang dat zo is, zeggen de belangrijkste supportersgroepen: mooi dat jullie elkaar vertrouwen, neem het roer dan maar eendrachtig ter hand – en laat het maar zien.

Eerst afwachten tot de onderste steen boven is; dan pas oordelen. Tot dat moment worden bestuur, directie en RvC door de ondertekenaars gesteund, en hopelijk blijft dat vertrouwen ook daarna intact.

Kijk – dan snappen we elkaar al een stuk beter. De toegezegde steun is dus niet ‘onvoorwaardelijk’, maar juist heel erg ‘voorwaardelijk’. Bovendien: er is zeer uitgebreid en zeer kritisch met alle betrokkenen binnen Ajax gepraat. Daarbij schijnt, bijvoorbeeld tegen Rik van den Boog, duidelijk gezegd te zijn: “We vertrouwen je, maar áls er inderdaad lijken uit de kast komen, dan ben je wat ons betreft weg.”

Het woord “klakkeloos” neem ik daarom terug; laat dat gezegd zijn. Ik ben erg blij dat de ondertekenaars me op dat vlak hebben kunnen geruststellen.

Zoals ik hun statement kennelijk verkeerd begreep, begrepen zij mijn reactie óók niet helemaal goed.

Zo was mijn reactie NIET bedoeld om nu al aan de poten van Rik van den Boog te zagen (ik schreef dan ook letterlijk: “We moeten, als supporters, Van den Boog nog niet opknopen”). Verder wantrouw ik alles wat Johan Derksen, Jack van Gelder, De Telegraaf en advocaat mr. Harro Knijff roepen. Zij hebben, elk op hun eigen manier, belang bij het zwartmaken van de Ajax-directie. Mijn reactie op het statement kwam niet voort uit blind geloof in hun versies van de waarheid.

Echter: het doen en laten van Rik van den Boog roept onderhand wel zo veel vraagtekens en argwaan bij me op dat ik vind dat hij er wel eens buitengewoon kritisch over mag worden doorgezaagd. De ondertekenaars van het ‘steun-statement’ vinden dat overigens ook. En ze bezweren dat dat ook gebeurt: binnen de club ís Van den Boog ter verantwoording geroepen – en het laatste woord is nog niet gesproken.

Zijn er inderdaad spelers gehaald waarover de afdeling scouting met nadruk negatief had geadviseerd? Zijn er inderdaad spelers gehaald zonder dat er een scoutingsrapport bestond, terwijl dat volgens het rapport-Coronel absoluut niet meer zou mogen? Is het waar dat Hans van der Zee in juli nog opslag kreeg, maar nu ineens weg moet, terwijl Van den Boog als algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid draagt? Is het waar dat de Ledenraad verkeerd is ingelicht over het contract dat de nieuwe hoofdtrainer is voorgelegd?

Misschien is er wel niets van waar. Misschien is het wel een Telegraaf-hetze. Misschien ligt het allemaal veel genuanceerder en kan Van den Boog – al dan niet na een tik op de vingers – verder gaan met zijn werk. Mij best. Ik heb niets tegen de persoon Van den Boog en vind (tussen twee haakjes) dat de TEG-affaire erbuiten gelaten moet worden. Die is niet relevant, nog los van het feit dat Van den Boog in die zaak niet is veroordeeld.

Maar áls (ik herhaal: áls) sommige zaken werkelijk zo zijn gelopen als De Telegraaf beweert, dan kan de zittende algemeen directeur niet aanblijven.

Daar ben en blijf ik stellig in: rust is goed, maar niet ten koste van alles (ook dát zijn de jongens van het statement niet met me oneens).

Om erachter te komen hoe het precies zit, moet Van den Boog verantwoording afleggen, niet alleen binnenskamers, maar ook publiekelijk, want wij zijn (als ‘stakeholders’ van Ajax) toch zo belangrijk? Vertel het dan maar eens. Leg dan maar eens uit hoe, bijvoorbeeld, onder de neus van Rik van den Boog dat uitermate dubieuze Jol/Raiola-kartel kon ontstaan.

De ondertekenaars van het statement vonden de timing van mijn ‘anti-Van den Boog’-reactie ongelukkig; ik vond de timing van hun ‘onvoorwaardelijke steunbetuiging’ juist ongelukkig. Kun je over discussiëren.

Het belangrijkste is dat we elkaar, in een goed telefoongesprek, duidelijk hebben kunnen maken dat we niet zo lijnrecht tegenover elkaar staan als even het geval leek. Da’s mooi, want we zijn allemaal Ajacieden die primair het beste voor un geliefde club willen.

En passant hebben we onze respectievelijke statements extra verduidelijkt. Ook dat is goed, en het was kennelijk nodig.

Wees kritisch, stel vragen, analyseer eerlijk en laat je niet door media en dubieuze types met allerlei particuliere belangetjes vertellen wat je moet denken; nóg zoiets waarover we de ondertekenaars van het statement en ik het eigenlijk gewoon eens zijn,

Bron: Twitter Menno Pot