De onrust in Amsterdam blijft maar voortduren. Opnieuw dreigt er een nieuwe episode te worden toegevoegd aan de dramaserie genaamd Ajax. In het programma Studio Voetbal heeft Keje Molenaar laten weten dat hij overweegt om uit de ledenraad van Ajax te stappen.

In het praatprogramma kreeg Molenaar via Jack van Gelder te horen dat er door de ledenraad een commissie is ingesteld om de strijd die heeft gewoed tussen Johan Cruijff en de clubleiding te laten onderzoeken. Zelf wist de advocaat nog van niks en hij was er dan ook niet over te spreken dat hij niet voortijdig geïnformeerd was over het initiatief van de ledenraad.

Ook de personele bezitting kan Molenaar niet bekoren. De commissie wordt gevormd door de ereleden Hennie Henrichs en Arie van Os, Ledenraadslid Cees van Oevelen en de voorzitter van de Ledenraad, Rob Been jr. Volgens Molenaar, die de laatste tijd in de wandelgangen werd genoemd als opvolger van Uri Coronel, zijn er daarmee te weinig mensen in de commissie benoemd die op de hand van Cruijff zijn.