In het programma Nieuwsuur heeft Marjan Olfers enkele opmerkelijke uitlatingen gedaan. De juriste, die al enkele maanden lid is van de Raad van Commissarissen, meldde dat Louis van Gaal nog geen contract heeft getekend. Tevens heeft de benoeming van Louis van Gaal nooit officieel op de agenda gestaan. Daarnaast gaf ze aan te vertrekken als de meerderheid van de aandeelhouders dat op 12 december van haar verlangt.

Olfers liet blijken niet blij te zijn met de onrust rond de aanstelling van Louis van Gaal: “Ik betreur dat het uit de hand is gelopen. Het zou moeten gaan over een fantastisch directieteam dat er strakjes zou staan. Na 12 december staan zij er ook normaal gesproken.” Onbehoorlijk vond ze de aanstelling zelf niet:“Ik vind van niet. Het was een situatie waarin snel gehandeld moest worden. Eén directeur was nog aan werk, één was ziek. Er gebeurde heel veel. Er waren signalen van werknemers en ondernemers dat we moesten ingrijpen. Dat hebben wij gedaan.”

De aanstelling van Louis van Gaal is nog niet definitief: “Het is nog steeds een voorgenomen besluit tot en met 12 december. Op dit moment zijn de directeuren Sturkenboom en Blind slechts ad-interim aan het werk. Niet statutair, want dat kan nog niet.” Een contract met Van Gaal is dus nog niet getekend: “Nee, dat is er niet en dat kan ook niet. Pas wanneer het voorgenomen besluit is bevestigd door de aandeelhouders kun je een contract aangaan. We hebben wel mondelinge afspraken gemaakt.”

Een groot probleem wordt de vergadering volgens haar niet: “Er wordt over besloten op aandeelhoudersvergadering, maar dat is slechts ten kennisgeving. Het besluit wordt niet teruggedraaid.” Toch houdt ze een slag om de arm:“Het is nog steeds een voorgenomen besluit. Vooralsnog hebben we een afspraak met  Van Gaal die zegt: ik kom. Contractonderhandelingen starten we pas op na 12 december.” Daarin kan er nog wel wat mis gaan: “Het moet nog bekrachtigd worden met een overeenkomst, totdat die er is, is het niet zeker. Je weet hoe het gaat met onderhandelingen.”

Ondanks het verzoek van de ledenraad aan Olfers om te stoppen, denkt ze daar momenteel nog niet over: “Er is een verzoek aan ons gedaan om de eer aan ons zelf te houden. Wij kunnen echter niet van ene op andere moment alles laten vallen. Moeten naar alle stakehouders luisteren. Daar is de aandeelhoudersvergadering voor. Daarna nemen we onze beslissing.” Daarin is ze stellig: “Als de meerderheid aandeelhouders zegt: U moet weg, dan gaan we weg.”

“We gaan kort na 12 december een belangenafweging maken”, beschrijft Olfers de nabije toekomst. Wanneer de Raad van Commissarissen op 12 december geen steun ontvangt vanuit onverwachte hoek, dan houden ze de eer aan zichzelf.