Morgen maakt Ajax, op initiatief van de grootaandeelhouder, de gang naar de Ondernemingskamer om de zittende commissarissen te schorsen en een nieuwe tijdelijke Raad van Commissarissen neer te zetten. Dit kunnen meerdere mensen zijn, maar ook één zogenoemde ‘supercommissaris’.

In het uitgegeven persbericht meldt de Bestuursraad het volgende over de gang naar de Ondernemingskamer: “In de afgelopen periode heeft de Bestuursraad een aantal kandidaten bereid gevonden tot een nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC) toe te treden. Deze kandidaten hebben echter ook aangegeven dat zij daarvoor niet beschikbaar zijn samen met de huidige commissarissen.”

Hiermee impliceert de Bestuursraad dat zij al een akkoord hebben bereikt over nieuwe commissarissen, maar dat dit geblokkeerd wordt door de aanwezigheid van Marjan Olfers, Edgar Davids en Johan Cruijff. De eerste twee worden ervan beticht het aanstellen van nieuwe commissarissen en een interim-directeur tegen te houden. Daarnaast zouden zij niet bereid zijn vrijwillig te vertrekken.

Marjan Olfers bestrijdt tegenover Ajax1.nl deze stelling: “Er is gecommuniceerd dat wij gefaseerd aftreden. Dat wij gefaseerd aftreden is niet omdat ik zo nodig langer wil blijven zitten, maar ik heb mijn verantwoordelijkheid, te nemen. Een toezichthouder heeft nu eenmaal meer belangen te wegen dan het belang van de groot aandeelhouder. Ook de functie van commissaris is overigens onbezoldigd.”

Het gefaseerd aftreden zou volgens vele media te maken hebben met het contract met Aegon, dat gevaar zou lopen als de gehele Raad van Commissarissen tegelijkertijd opstapt. Dit lijkt echter een misvatting. In het contract met Aegon zou slechts een bepaling opgenomen zijn over het vertrek van de meerderheid van de directie. Een vertrek van de gehele Raad van Commissarissen zou in dat geval dus geen reden zijn het contract op te zeggen.

Toch is er gekozen om gefaseerd af te treden, waarschijnlijk vanwege de doodsimpele reden dat gezamenlijk per direct opstappen en de club zonder bestuur achterlaten, onbehoorlijk bestuur zou zijn. Daarnaast geniet Olfers het bijzondere vertrouwen van de Ondernemingsraad, waarin het personeel verenigd is. Het liefst zouden Davids en Olfers per direct vertrekken, maar dit is dus niet mogelijk.

De bedoeling was dat de Bestuursraad aan de oude Raad van Commissarissen kandidaten zou aandragen, zodat er zo snel mogelijk een frisse wind kon waaien binnen de RvC en Johan Cruijff vrij baan zou krijgen. Nadat dit besluit genomen is op 9 februari heeft de Bestuursraad geen enkele kandidaat weten voor te dragen, waardoor het vervangen van de RvC onnodig lange tijd in beslag nam.

Toen op 26 maart nog steeds geen kandidaat voorgedragen was vanuit de Bestuursraad, besloten Steven ten Have en Paul Römer maar te vertrekken voordat er een opvolger gevonden was. Bij dit vertrek gaven zij aan dat ze graag eerder hadden willen aftreden en niet nog langer wilden wachten op een voorstel vanuit de Bestuursraad.

Deze impasse duurt nog steeds voort, terwijl Olfers aangeeft in principe voor kandidaten open te staan: “Ik blokkeer niets, daar heb ik geen enkel belang bij.”

De actie van Hennie Henrichs en de Bestuursraad zal normaal gesproken als resultaat hebben dat Cruijff via de Ondernemingskamer uit zijn functie ontheven wordt, waardoor hij geen enkele formele inspraak meer heeft in het samenstellen van een nieuwe RvC.