Beste heer Strating,

Het zijn geen prettige tijden voor ons aller Ajax. De feiten liegen er niet om. We wachten al zeven jaar op een nieuwe landstitel en Europese successen liggen al helemaal in een ver verleden. In 2007 leek er licht aan de horizon te verschijnen, toen Uri Coronel een uitstekend rapport over Ajax schreef.

De adviezen daarin werden alleen niet of nauwelijks opgevolgd. Mensen als Martin Jol kregen hierdoor een te dikke vinger in de pap en lieten ons bijna in resultaatvoetbal geloven. Ondertussen verdampten de financiële reserves ook als sneeuw voor de zon doordat er een financieel directeur zit die stelselmatig niet sluitende begrotingen indient. Maar de grootste ramp was toch wel dat het voetbal op een bepaald moment meer op resultaatvoetbal leek dan op het Ajaxsysteem.

Juist op het moment dat de achterban begon te morren schoot ons grootste clubicoon ter hulp. Hoewel hij werkelijk alles in zijn carrière bereikt heeft en financieel onafhankelijk is, nam hij de moeite de hand uit te steken naar onze club. Niet uit eigenbelang zoals het huidige bestuur en RVC maar uit pure clubliefde. Aangezien we dit in het verleden vaker gezien hebben van de man was er terecht enige scepsis. Maar ondanks het feit dat Johan Cruijff alleen maar schade op kan lopen in het huidige wespennest, heeft hij zijn verantwoording gepakt en een groot team van oud-spelers om zich heen verzameld en de moeilijke klus opgepakt.

Dit werd niet gewaardeerd door de directie, die niet mee wilde gaan in de rigoureuze aanpak van Cruijff. In plaats van dat netjes af te handelen, werd er door voorzitter Coronel uitgebreid met modder gesmeten en veel informatie gelekt op advies van een besmet PR-bureau. Naast het geld dat dhr. Boef zal rekenen, levert deze campagne ons een imagoschade op die niet in geld is uit te drukken.

Toen vorige week Yves Gijrath van de miljonairsfair in ieder mogelijk programma kwam te zitten, werd veel duidelijk. Ajax had na de schandelijke vertoning van dhr. Coronel nog een vuilspuitende troef in handen genomen. Volgens dhr. Gijrath had hij vanaf september 2010 inzage gehad in alle notulen en plannen van de groep Cruijff. Buiten het feit dat dit strafbaar is kunnen we concluderen dat de persverklaring van dhr. Coronel niet goed was voor het aandeel Ajax.

 Reden genoeg voor de Vereniging van Effectenbezitters om een dringend verzoek te doen een buitengewone aandeelhoudersvergadering te organiseren. Deze vergadering zou eraan bijdragen dat er duidelijkheid komt over wat er zich bij Ajax daadwerkelijk heeft afgespeeld en wat het bestuur van plan is met de club. Los hiervan zal dan ook de positie van sommige bestuurders onhoudbaar worden wat de revolutie van Johan Cruijff een duw in de rug zal geven.  Ajax weigerde om onduidelijke (lees persoonlijke) redenen het verzoek van de VEB pertinent.

De druppel voor ons Ajacieden kwam vandaag. Waar we hadden gehoopt dat de gesprekken met Cruijff in Barcelona constructief waren geweest en de patstelling beëindigd zou worden, besloot Van den Boog weer onrust te creëren. Nota bene op een wedstrijddag van de jeugd werden vier gewaardeerde werknemers op non-actief gezet. Dit omdat ze mee wilden denken over de toekomst van Ajax. Veel onzinniger ga je het niet meer krijgen.

Mede hierdoor doen we nu aanspraak op jouw Ajax-hart. In artikel 110 van het tweede burgerlijke wetboek is namelijk bepaald dat iemand die over een tiende van het geplaatste kapitaal van een onderneming beschikt, een aandeelhoudersvergadering bijeen kan roepen, met steun van de rechter. Gezien uw bezorgdheid over de situatie bij Ajax en het feit dat u bijna een tiende van de aandelen bezit, bent u de enige persoon, die in eendrachtige samenwerking met de VEB deze directie kan dwingen om een buitengewone aandeelhoudersvergadering te houden.

We hopen van ganser harte dat u aan dit verzoek wilt voldoen en hiermee de rust verschaft, in deze oceaan van onrust die Ajax op het moment is. Er moeten nu maatregelen genomen worden en we kunnen het ons als club niet permitteren nog meer tijd te verspillen. Er moeten koppen gaan rollen en dit is het juiste moment. Ajax moet eindelijk weer het vertrouwde Ajax worden en een aandeelhoudersvergadering kan daar een goede eerste aanzet toe zijn. Voor de supporters, aandeelhouders maar vooral voor AJAX zelf.

Alvast bedankt voor uw steun,

Uw Ajaxvrienden

WIJ ZIJN AJAX