Marc Overmars is binnen Ajax in opspraak geraakt omdat hij mogelijk onethische handelingen heeft verricht. De Volkskrant meldt dinsdag dat Overmars de bouw van de school op De Toekomst heeft gegund aan zijn zwager. Daarnaast schakelde de Ajax-directeur een bouwbedrijf uit zijn woonplaats Epe in om de verbouwing van het complex op zich te nemen. Het bouwbedrijf is een bedrijf waarmee Overmars met zijn privévastgoedbedrijf ook zaken doet.

Volgens de regels die gelden voor een beursgenoteerd bedrijf levert de samenwerking met de zwager van Overmars een tegenstrijdig belang op. De medewerkers van Ajax die het niet eens waren met de gang van zaken, rapporteerden de omstreden aanbesteding bij de raad van commissarissen van Ajax. De raad liet weten niet op de hoogte te zijn van deze gang van zaken. Zichtbare stappen zijn niet ondernomen, terwijl de raad van commissarissen zou hebben aangegeven maatregelen te gaan treffen.

Aanstaande vrijdag staat er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders op het programma. Mede hierdoor lijkt de kampenstrijd binnen de club weer op te laaien. Inzet is de uitvoering van het ‘Plan Cruijff’, dat door de leidinggevenden niet strikt genoeg zou worden gevolgd. Op deze manier zijn er ondertussen drie kampen ontstaan. Tscheu la Ling, Hans Wijers en sinds vandaag ook Wim Jonk, zijn de afgelopen maanden al vertrokken.

Overmars laat in een reactie weten dat hij het bedrijf van zijn zwager heeft aangedragen en dat zijn relatie met het bedrijf bij de overige directieleden bekend was. “Daarna heb ik er niets meer mee te maken gehad, het was aan anderen om te besluiten wie het zou worden.” Zodoende moet het besluit om het bedrijf van de zwager van Overmars aan te stellen bij Edwin van der Sar, Jeroen Slop en Michael Kinsbergen hebben gelegen. Ajax nieuws Ajax1.nl