De pleitnotities van Baker en McKenzie zijn, overigens net als bij de vorige zitting, online terug te lezen. Dit geldt voor de notities van Johan Cruijff zelf, maar ook voor de notities van de jeugdtrainers, die Cruijff steunen in zijn conflict met de Raad van Commissarissen. Vandaag was de zitting in zake het hoger beroep, dat aangespannen is door de Ajax NV.

Memorie van Antwoord Gerechtshof Amsterdam van 10 januari 2012 van Cruijff c.s.

Pleitnotities Gerechtshof Amsterdam van 18 januari 2012 van Cruijff c.s.