De bespreking van de volledige Raad van Commissarissen, thuis bij Johan Cruijff is positief verlopen aldus het digitale huis van Ajax.

Ten Have vatte het gesprek samen als ‘verhelderend en intensief’. Ten Have: ,,Er is niet veel concreets te melden. We zijn zeer gastvrij ontvangen. Het was een lang gesprek, het duurde bijna vijf uur. Het was goed dat de Ledenraadsleden die bij het voortraject betrokken zijn geweest, aanwezig waren. Zij hebben de afspraken – die voordat wij aantraden zijn gemaakt en voor ons een belangrijke basis vormen – nog eens op een rijtje gezet. Dat is nu in perspectief geplaatst.’’

,,Er is stevig gediscussieerd over de vervolgstappen die we moeten maken. Het hele gesprek verliep op een positieve manier. Deze RvC is nog geen drie weken in functie. Ik ben blij dat we met deze groep mensen, allemaal betrokkenen, nu dit gesprek hebben gevoerd. De komende weken zullen wij als RvC vanuit onze toezichthoudende en adviesgevende rol vervolgstappen nemen.’’

Foto: Afdb ~ Oscar