Privacy

privacy

Cookie verklaring

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Ajax1.nl en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt.

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op Ajax1.nl te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Ajax1.nl te onthouden.

Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van Ajax1.nl te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Ajax1.nl weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

3) Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.

4) Voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.

De door Ajax1.nl op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Ajax1.nl verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Ajax1.nl verwerkte persoonsgegevens. Ajax1.nl maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van Ajax1.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging van deze Verklaring

Ajax1.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

DISCLAIMER

Bij gebruik van de website gaat de gebruiker/bezoeker automatisch akkoord met deze disclaimer.

Alle rechten op al het materiaal van deze website Ajax1.nl (lees bij Ajax1.nl: ook aanverwante domeinen van Ajax1.nl) berusten bij de beheerders van Ajax1.nl. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van een beheerder van Ajax1.nl, informatie (met tekst, beeld, geluid, html-codes daaronder begrepen) via elektronische en/of gedrukte mediavormen of op elke andere wijze op te slaan en/of te verspreiden. Ajax1.nl is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van haar bezoekers. Ajax1.nl kan bij misbruik uw IP adres aan derden verstrekken.

Linken en refereren naar deze website is toegestaan. Door het insturen van materiaal verleent u Ajax1.nl en haar medewerkers een onbeperkt gebruiksrecht, daarbij inbegrepen het recht om het materiaal (commercieel) te publiceren en het recht om het materiaal te bekijken, te beluisteren, te bewerken en in te korten, eveneens als het niet-plaatsen van het materiaal. Ajax1.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en publicatie van alle content en reactie’s op de content. Ajax1.nl behoudt zich tevens het recht voor, tenzij anders overeengekomen met de auteur, artikelen en/of meningen en andere content van de website te verwijderen/aan te passen. Ingestuurde bijdragen en/of reactie’s zijn voor de verantwoordelijkheid van degene die bijdraagt. Dit betekent dat de persoon daarvoor zelf verantwoordelijk is als Ajax1.nl desbetreffende bijdragen (commercieel) openbaar maakt. Eventuele schadevergoedingen m.b.t. auteursrecht en/of claims komen dan ook op zijn/haar rekening.

Reacties: Een houder van een IP-adres is verantwoordelijk van de bijdragen/daden die worden verstuurd en/of gedaan vanaf het desbetreffende IP-adres. De eigenaar van het IP-adres is dan ook verantwoordelijk voor de bijdragen die worden ingestuurd vanaf een account dat op de desbetreffende computer in aangemaakt/in gebruik is genomen. Wanneer een wet wordt overtreden, is de houder van het desbetreffende IP-adres verantwoordelijk voor hetgeen dat de wet overtreedt. Wanneer een gebruiker/houder van een IP-adres een live uitzending ter beschikking stelt of anderen in staat stelt live-uitzendingen ter beschikking te stellen, te refereren naar een site die doorverwijst of illegaal de regels van live uitzendingen en het desbetreffende auteursrecht overtreedt of degenen die vragen om illegale live-uitzendingen, uitzendingen en dergelijke overtredingen is deze zelf verantwoordelijk voor de schade. Door het beschikbaar stellen van illegale live uitzendingen aan het publiek via deze of andere websites die door ons worden geexploiteerd maakt u inbreuk op de exclusieve auteursrechten en de naburige rechten van de voetbalclubs, althans handelt u in ieder geval onrechtmatig jegens de Voetbalclub en ECV. Noch een gebruiker/houder van een IP adres hebben immers toestemming de illegale live-uitzendingen ter beschikking te stellen aan publiek. Inbreukmakend en onrechtmatig handelen is zeer schadelijk voor ECV en de daarin verenigde Voetbalclub. Deze schade bestaat onder meer uit verlies van inkomsten en schade aan de exclusiviteit van het product live Eredivisievoetbal. Elke inbreuk op de exclusieve auteursrechten en/of naburige rechten en/of de merkrechten van de voetbalclubs en/of ECV, alsook ieder ander onrechtmatig handelen hen heeft gestaakt en gestaakt zult houden, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 1000,00 EURO per dag, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt gerekend en de te maken administratie/advocaat/proceskosten en eventuele schadevergoedingen.

Bij het vragen naar live-uitzendingen wordt u voor minimaal 6 maanden geblokkeerd op onze website. Bij het plaatsen/refereren en vermelden van en/of naar live-uitzendingen wordt u permanent geblokkeerd en wordt dus ook permanent de toegang ontzegd tot ons domein. Berichten: Als we content overnemen van derden plaatsen we een bronvermelding. Ajax1.nl is niet verantwoordelijk voor de bron weergegeven bij de content. Ook voor andere problemen kan Ajax1.nl niet als verantwoordelijk worden gezien. Als een dergelijk bericht moet worden verwijderd, dan behouden wij ons het recht voor dit binnen 48 uur te doen.

Blokkade op de site: Als je na/tijdens een blokkade nog steeds de disclaimer overtreedt, kunnen we justitiële maatregelen nemen. Medewerkers: Voor onze medewerkers gelden de door Ajax1.nl gestelde voorwaarden/regels. Iedere medewerker accepteert deze regels bij het gebruiken van zijn rechten met betrekking tot Ajax1.nl. Deze regels zijn op te vragen via personeelsbeleid@ajax1.nl . Iedere medewerker is verantwoordelijk voor wat geplaatst wordt, openbaar gemaakt wordt, geupload wordt of wat op een andere manier openbaar/vereenvoudigd wordt. Eventuele schadeclaims/kosten komen dan ook op de rekening van de medewerker.

Downloads: Op de pagina ‘Downloads’ staat content die is vrijgegeven voor niet-commercieel gebruik.

Gebruik van de website: Het geven van links naar live beelden, het aanbieden van live beelden, het verwijzen naar andere websites die live beelden aanbieden, het gebruik van ernstige ziektes, discriminatie, racisme, bedreigingen, antisemitisme, seksueel getinte teksten, rabiaat, extreemrechts/links taalgebruik, grof taalgebruik, scheldwoorden, beledigingen, ongewenste activiteiten, spam, 1-ste meldingen, asociaal gedrag, het posten van privégegevens, het plaatsen van off-topic nieuws en alle andere ongepaste zaken. Ajax1.nl behoudt zich het recht voor een reactie te verwijderen en/of aan te passen zonder opgaaf van reden. Het is verboden, om zonder toestemming, afbeeldingen te plaatsen op de website. Het posten van privégegevens op Ajax1.nl is ten strengste verboden. Ajax1.nl behoudt het recht bij overtreding aangifte te doen bij de politie betreffende de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Een gebruiker mag maximaal 1 account hebben op Ajax1.nl. Nieuwstips kunt u melden via het contact formulier, niet via een reactie onder een ander nieuwsbericht. Als u een bericht inzendt zonder bron gaan wij er van uit dat op het bericht geen auteursrecht berust. Ajax1.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het plaatsen van een bericht uit een inzending waar auteursrecht op berust, dit zal Ajax1.nl niet checken. Ajax1.nl behoudt zich het recht voor een IP-adres en/of account te blokkeren zonder opgaaf van reden. Privacy Statement: Het Privacy Statement toont een overzicht van de doeleinden van gegevensverwerking in het kader van deze website.

Bij het bezoeken van de website kan Ajax1.nl gegevens van u vragen/verwerken. Ajax1.nl is van mening dat de bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers en leden van groot belang is. Deze persoonlijke gegevens worden daarom met uiterste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ajax1.nl houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden die overeenkomen met de bovengenoemde gedragscode en u bepaalde rechten kunt uitoefenen als het gaat om uw persoonlijke gegevens. De opgeslagen gegevens kunnen niet worden verwijderd, dit kan ook niet gesommeerd worden.

Cookies: Om het gebruiksgemak te optimaliseren worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van bezoekers op de website op de computer van de gebruiker opgeslagen. Hierdoor functioneert de website sneller en kunnen we afstemmen op uw voorkeuren ten aanzien van het gebruik van deze website. Hiervoor maken we gebruik van zogenaamde ‘cookies’, dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op de computer worden geplaatst. Via de instellingen van browsers is het mogelijk het gebruik van deze cookies uit te schakelen. Let wel: als er voor gekozen wordt geen gebruik te maken van de bovengenoemde cookies, dan leidt dit tot een minder goede werking van deze website.

E-mails: U geeft bij het aanmelden op de website, bij het aanmaken van het account, toestemming om een uitgezonderde e-mail te ontvangen van een, voor ons noodzakelijke, sponsor of partner.

Wijzigingen disclaimer: Ajax1.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Daarom verdient het een aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen. Elke bezoeker accepteert automatisch deze voorwaarden als de website wordt bezocht. Bij twijfel hebben de beheerders van Ajax1.nl het laatste woord. De beheerders kunnen zich beroepen op het recht alle content zonder opgaaf van reden aan te passen. Ajax nieuws Ajax1.nl