Uit het financiële jaarverslag dat vandaag openbaar is gemaakt, blijkt dat commercieel directeur Henri van der Aat kan rekenen op een fikse bonus. Bovenop zijn vaste jaarsalaris van 251.000 euro per jaar ontvangt de directeur standaard twintigduizend euro in natura/compensatie voor kosten en 48000 euro aan pensioenlasten.

Daar komt dit boekjaar een flinke bonus bovenop. Van der Aat krijgt een bonus van dertig duizend euro, omdat Ajax het afgelopen boekjaar een bescheiden winst heeft geboekt. Daarnaast ontvangt hij een bonus van 51.932 euro wegens het ontbreken van een directievoorzitter. Hij heeft delen van deze portefeuille overgenomen.

Daarmee is de kous nog niet af, want er zit voor Van der Aat ook nog een bonus in voor het bereiken van lange termijndoelstellingen. Welke doelstellingen dat zijn, wordt niet duidelijk. Wel duidelijk is dat Van der Aat waarschijnlijk recht heeft op 152.752 euro. Hiervoor moet hij nog wel groen licht krijgen van de Raad van Commissarissen. Deze bonus zal uitbetaald worden na afloop van het boekjaar 2012/2013. In totaal komt hiermee zijn jaarsalaris waarschijnlijk uit op ruim 550 duizend euro.

In hetzelfde boekjaar bleken de kosten voor de Ajax Experience alleen al aan afschrijving 4,1 miljoen te zijn. Tevens maakte hoofdsponsor Aegon bekend een jaar eerder te stoppen met de sponsoring.