Financieel directeur Jeroen Slop kan met een tevreden gevoel terugkijken op het afgelopen half jaar. In een interview met Ajax.nl legt Slop uit wat de cijfers voor Ajax betekenen.

Ajax heeft winst gemaakt. Maar hoe zit het precies met de inkomsten van de transfers uit de winterstop?

,,De transferinkomsten van Luis Suarez en Urby Emanuelson vallen in het tweede half jaar. De cijfers die we vandaag bekend hebben gemaakt zijn over het eerste half jaar en dus zonder deze inkomsten.”

Maakt dat u extra tevreden over de cijfers?

,,Het is fantastisch dat we over het eerste half jaar een positief operationeel resultaat, dus het saldo van dagelijkse inkomsten en uitgaven, van bijna tien miljoen Euro hebben weten te realiseren. Daarmee hebben we ten opzichte van vorig jaar een verbetering van zeventien miljoen euro gerealiseerd, dat is natuurlijk echt goed. Daarbij hebben we de wetenschap dat die transferinkomsten er voor het komende half jaar nog bijkomen. Het goede resultaat van het afgelopen half jaar is grotendeels te danken aan de deelname aan de UEFA Champions League. Dan praat je met name over de inkomstenkant, maar we werken er ook hard aan om onze kosten omlaag te krijgen, waardoor het resultaat verder verbetert. Ondanks allerlei kostenstijgingen, onder andere omdat we meer wedstrijden hebben gespeeld, halen we met 16 FTE minder, een hogere omzet dan vorig jaar.”

Nationaal en internationaal wordt gesteld dat een club gezond is als maximaal 60 procent van de omzet aan personeelskosten wordt uitgegeven. Hoe zit dat bij Ajax?

,,Als je kijkt naar het afgelopen half jaar doen we het wat dat betreft heel goed, dan kom je op ongeveer 45 procent uit. Maar dat wordt over het hele jaar bezien hoger, want we hebben in dit tweede half jaar inkomsten Europa League in plaats van inkomsten Champions League en dat verschilt veel van elkaar. Ongeacht hoe ver we komen in dat toernooi benadert het nooit het bedrag dat we in het afgelopen half jaar in de Champions League hebben verdiend.”

Maar in dat tweede half jaar zitten de eerdergenoemde transferinkomsten.

,,Nee, die rekenen wij bij de post ‘resultaat vergoedingssommen’ en die inkomsten en uitgaven verantwoorden wij nooit in de omzet. Zo kun je ook laten zien dat we een gezond bedrijf zijn zonder de transfers die we hebben gedaan. Ajax is een club zonder schulden, die geen beroep hoeft te doen op de kredietfaciliteit bij de bank.”

Kunt u nog meer zeggen over de verwachtingen voor het hele boekjaar, dus tot en met 30 juni 2011?

,,Sportief gezien doen we in elk geval nog op drie fronten mee. Dat is ook goed voor de inkomsten. We verwachten over het gehele jaar onder de streep, dus na belastingen, in elk geval weer een positief resultaat te halen.”