Ajax was dit jaar genoodzaakt wegens teleurstellende bezoekersaantallen maar liefst 3,5 miljoen euro extra af te schrijven op de Ajax Experience. Het pand op het Rembrandtplein is dus minder waard dan vooraf verwacht. Genoeg reden voor Ajax Life om tekst en uitleg te vragen aan financieel directeur Jeroen Slop.

“We gingen er vanuit dat het zo uniek en populair was dat we ons afvroegen waar we de rijen mensen moesten laten. Maar er kwamen geen rijen. Dat voorspelde niet veel goeds, waardoor de accountant vond dat we alvast een groter verlies moesten reserveren. Dat hebben we gedaan”, vertelt Slop aan het blad van de supportersvereniging.

“We hebben het marketingtechnisch nu beter aangepakt, zijn te vinden bij de toeristenbureaus en in hotels met informatie over de Experience”, vervolgt de financieel directeur. “De bezoekersaantallen trekken dus aan. Mensen die uit de Experience komen, vinden het leuk.”

“Dus het is niet zo dat het product niet goed is. Je moet het mensen alleen eerst twintig keer onder de aandacht brengen voordat ze gaan”, concludeert Slop. Dat hij er pas na vijftien jaar directeurschap bij Ajax achter komt hoe je als bedrijf een nieuw product in de markt moet zetten, geeft echter stof tot nadenken.