Uri Coronel maakt niet langer deel uit van de benoemingscommissie voor de nieuw te vormen bestuursraad van Ajax. „Dat is fatsoenshalve”, zegt het erelid. „Ik vind het niet zuiver dat een aftredend voorzitter zich bezighoudt met zijn opvolging.”

Vlak voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) maakte Coronel zijn medecommissieleden Mark Geestman, Marc Stuut, Co Meijer en Reinier van Dantzig duidelijk dat zijn rol wat hem betreft was uitgespeeld.

„Ik heb in de klankbordgroep verenigingszaken gezeten en de statutenwijziging voorbereid. Daarnaast heb ik vanuit mijn kennis met de benoemingscommissie meegepraat over een aantal namen. Nu de commissie echt met een voordracht gaat komen, vond ik het fatsoenlijk om een stap terug te doen.”

Lees het volledige verhaal over Coronel in de Telegraaf Online.