De leden van Ajax die niet als gevolg van de fluwelen revolutie van Johan Cruijff van december in de ledenraad van de club zijn gekomen, nemen vanavond geen eensluidend standpunt in als er zou worden gestemd over de technische plannen van Cruijff, volgens de Telegraaf. Een aantal is bang dat afwijzing niet alleen betekent dat clubicoon Cruijff de club de rug toekeert, maar met hem ook andere oud-topspelers als Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Frank Rijkaard, Marco van Basten, Piet Keizer en Tscheu La Ling. 

Verder ontbreekt het volgens een aantal van die ledenraadsleden aan een goed technisch alternatief van de huidige beleidsbepalers. Voor het eerst krijgt een afvaardiging van de Ajax-leden – de ledenraad – vanavond kans om kennis te nemen van de plannen van Cruijff met zijn grote jeugdliefde. Ook wordt toegelicht waarom het botst tussen het clubicoon en de zittende directie en commissarissen.

Als ledenraadsvoorzitter Rob Been, desnoods op aandrang van voorzitter Uri Coronel, de vertrouwensvraag aan de aanwezige ledenraadsleden gaat stellen, wordt het met name interessant om te zien hoe de niet-Cruijffianen gaan stemmen. De leden dus, die in 2008 en 2009 werden gekozen. Deze groep van zestien, of hoeveel er komen opdagen, is zeker niet bij voorbaat tegen Cruijff, maar vreest wellicht de komende ledenraadsvergadering in december, als er nieuwe verkiezingen zijn. Acht leden haken af en kunnen zich weer verkiesbaar stellen, terwijl er ongetwijfeld ook opnieuw een aantal oud-voetballers zich beschikbaar zal stellen op verzoek van Cruijff.