Voorzitter Uri Coronel gaat woensdag om 18:00 uur, in aanwezigheid van de directie, in discussie met de ledenraad van Ajax. De geplaagde preses heeft de vergadering uitgeschreven om de standpunten van de clubleiding in het conflict met Johan Cruijff toe te lichten.

Vanwege zijn erelidmaatschap kan het clubicoon de avond zelf ook bijwonen. Sinds half december vorig jaar maken zeven door Cruijff naar voren geschoven leden deel uit van de raad. Het is onwaarschijnlijk dat zij allemaal aanwezig zullen zijn. Zo werkt Aron Winter tegenwoordig in Toronto. Ook enkele Coronel-gezinde leden laten waarschijnlijk verstek gaan.

Het is niet toegestaan iemand anders via een volmacht te laten stemmen. Hoewel het geen formele vergadering betreft, is de kans groot dat het tot een stemming over het al dan niet aanblijven van het huidige bestuur komt.

Als alle 24 leden aanwezig zijn, gelden dertien stemmen als een meerderheid. Mocht de ledenraadsvergadering tot het aanblijven van het bestuur leiden, dan zal Cruijff proberen een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven. Daartoe moet Cruijff tien procent van de stemgerechtigde leden achter zich krijgen.

Van de 850 leden bij Ajax hebben er 650 stemrecht. Zij kiezen elk jaar de ledenraad, die op haar beurt het bestuur benoemt en controleert. Mocht het bestuur sneuvelen, dan neemt het automatisch de Raad van Commissarissen in haar val mee. Ook de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan de RVC pootje lichten. De commissarissen gaan over benoemingen en eventuele ontslagen van directieleden.

Bron: VI