Algemeen directeur van Ajax, Rik van den Boog, is bijzonder te spreken over de hernieuwde samenwerking tussen Johan Cruijff en Ajax. “We zijn lang bezig geweest, allerlei dingen zijn de revue gepasseerd. Als je uiteindelijk uitkomt op de klankbordgroepen dan moet je er trots op zijn als het lukt dat mensen die dicht bij de club zijn er voor kunnen worden gestrikt,” vertelt hij tegenover AjaxTV. “De basis is dat het heel goed gaat met Ajax op dit moment. Zowel financieel als op structuur en qua openheid. Daarin moet je vervolgens doorschakelen en je achterban er nog meer bij betrekken. Je doet het immers voor de supporters, de mensen om je heen en het merk Ajax.”

“Ik heb altijd geroepen dat het geweldig is dat je het grootste icoon van Ajax weer bij de club kan betrekken,” vervolgt de algemeen directeur. “De kennis en kunnen van Johan staan boven elke twijfel. Hij kan op voetbaltechnisch gebied altijd van toegevoegde waarde zijn, door op vraagstukken een mening te geven. Dan kunnen wij er als directie vervolgens uitvoer aan geven.” Naast Cruijff zal Van den Boog zelf ook plaatsnemen in de nieuwe klankbordgroepen. “Het is belangrijk om discussie te hebben binnen de klankbordgroep. Daar zit Johan in en andere belangrijke oud-Ajacieden, dus ik neem het dan weer mee naar de directie van het bedrijf Ajax.”

De nieuwe pogingen ware clubiconen opnieuw te betrekken bij Ajax, om zo de club verder te brengen, hebben lange tijd op zich laten wachten. Onder druk van supporters en (oud-)Ajacieden werd toch overgegaan op serieuze gesprekken. “We hebben zoveel mensen die kennis en kunnen hebben. Dat moet je proberen te trechteren en dat kunnen we op deze manier bereiken. Dit is een enorme stap voorwaards en we zijn er erg trots op. Al is het niet zo dat nu ineens de gehele wereld veranderd, nee dat niet. Maar je gaat wel op basis van meer kennis en meer kunnen vanuit je achterban, proberen je bedrijf over de jaren weer een paar stappen verder te brengen,” aldus Van den Boog.

Het hoofd van de directie – die steevast blijft praten over ‘zijn bedrijf’ als hij het heeft over Ajax – is zelfs niet de ijdel om in te gaan op de mogelijke gespreksstof tussen de klankbordgenoten. “Belangrijke vraagstukken komen ter sprake. Bijvoorbeeld: moeten we in de toekomst op kunstgras gaan spelen? Dat zijn vragen die we samen moeten beantwoorden. Moeten we in de toekomst wel kijken naar damesvoetbal? Hoe moeten we de scouting BVO nu optimaliseren om nog efficiënter en effectiever te kunnen inkopen? Hoe ga je om met de structuren in technisch beleid van Ajax? Dat traject zullen we constant moeten bewandelen. Moeten de opleidingen van trainers veranderen? Tijden veranderen. Welke hulpmiddelen moeten we veranderen? Zeker mensen die dit hebben meegemaakt uit eigen ervaring weten hoe we hier mee om kunnen gaan. Wij als directie weten dat vervolgens hoe er mee om tegaan.”

Iedere vier à zes weken zal de directie via de groepen contact hebben met wat zij ‘de achterban’ noemt. “Als je al 22 jaar lang niet met elkaar aan de tafel kunt zitten en dat lukt nu,” doelt Van den Boog nog eens op Cruijff, “dan is dat in het belang van Ajax en mogen we zeggen dat we erg goed bezig zijn voor Ajax als club met de processen die we de afgelopen vijf jaren hebben ingezet. We willen clubiconen dichtbij ons houden, dat geeft ook aan dat er warmte bestaat binnen de club.”

Foto: afdb.nl – Oscar