Er is onder de leden van Ajax verdeeldheid ontstaan inzake de structuur- en statutenwijziging waarover vanavond tijdens een algemene ledenraadvergadering wordt gestemd, zo meldt de Telegraaf.

Ook is er kritiek over de gevolgde procedure, waarbij tegenstanders van de plannen niet in staat worden gesteld om hun bezwaren richting de overige leden te duiden. Voor voorstanders van de plannen is dit wel toegestaan.

Voornaamste kritiek is de nieuwe status van het bestuur en daardoor indirect ook de raad van commissarissen. De ledenraad (24 personen) en het clubbestuur (5 leden) worden samengevoegd in een waarschijnlijk uit 7 leden bestaande bestuursraad. Daardoor wordt de invloed van de vereniging aanzienlijk beperkt. Ook omdat in de toekomst nieuwe bestuursleden in principe alleen door de oude bestuurders worden voorgedragen.

Update

Het ANP weet te melden dat er vanavond te weinig leden aanwezig zullen zijn om te kunnen stemmen over een nieuwe structuur van de organisatie van Ajax. Daarnaast zou er tevens een notaris ontbreken die nodig is om de stemming officieel te maken. De algemene ledenvergadering gaat wel gewoon door.