Het Algemeen Dagblad heeft beslag kunnen leggen op een brief van de Raad van Commissarissen aan Johan Cruijff. In de brief staat dat een eventuele terugkeer van Maarten Fontein naar Ajax ‘onbespreekbaar’ is. Fontein, voormalig algemeen directeur van Ajax en een goede vriend van Cruijff, zou volgens El Salvador in de commissie moeten zitten die de nieuwe algemeen directeur moet benoemen.

In de brief van de RvC aan Johan Cruijff staat onder andere het volgende:
Naar onze mening is de wijze waarop Maarten Fontein is vertrokken, en de manier hoe hij daarmee omging, moeilijk uitlegbaar dat hij terugkeert. Hij is twee maanden later vertrokken naar concurrent AZ. Tevens heeft hij zich meerdere keren niet al te fraai uitgelaten over Ajax. Bovendien was het vertrek zijn eigen schuld, dat spreekt voor zich.

Morgenochtend staat de gehele brief in de ochtendkrant.

Foto: Remepro